Clientenraad

Een cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan waarin cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Forte GGZ. Op die manier worden cliënten bij belangrijke beslissingen van de organisatie betrokken. Dit kan gaan over van alles, bijvoorbeeld de wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd, een aanpassing van de bestaande klachtenregeling of de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. Ben je benieuwd naar een samenvatting van de thema's en werkzaamheden waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt? Bekijk dan het jaarverslag van 2020/2021.

Als je vragen hebt of meer informatie wil, dan kun je een email sturen naar: clientenraad@forteggz.nl
De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen bij Forte GGZ te bewerkstelligen. Heb je wel een klacht? Lees hoe je die indient op onze klachtenpagina.
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu