Clientenraad

Een cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan waarin cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Forte GGZ. Op die manier worden cliënten bij belangrijke beslissingen van de organisatie betrokken. Dit kan gaan over van alles, bijvoorbeeld de wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd, een aanpassing van de bestaande klachtenregeling of de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. Ben je benieuwd naar een samenvatting van de thema's en werkzaamheden waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt? Bekijk dan het jaarverslag van 2020/2021.

Als je vragen hebt of meer informatie wil, dan kun je een email sturen naar: clientenraad@forteggz.nl
De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen bij Forte GGZ te bewerkstelligen. Heb je wel een klacht? Lees hoe je die indient op onze klachtenpagina.
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu