Clientenraad

Een cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan waarin cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Forte GGZ. Op die manier worden cliënten bij belangrijke beslissingen van de organisatie betrokken. Dit kan gaan over van alles, bijvoorbeeld de wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd, een aanpassing van de bestaande klachtenregeling of de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u een email sturen naar: clientenraad@forteggz.nl
De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen bij Forte GGZ te bewerkstelligen. Hoe u een klacht kunt indienen leest u op deze pagina: https://forteggz.nl/klachten
Forte GGZ © 2020  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft in samenspraak met RIVM Corona-maatregelen afgekondigd die landelijk gelden.Klik op meer informatie om te zien wat deze maatregelen voor jou betekenen.

Meer informatie
Melding sluiten
Menu