Klachten

Waar wij bij Forte GGZ voor staan
Wij bij Forte GGZ vinden het belangrijk dat jij de hulp krijgt die bij jou past. We hebben hierbij aandacht voor jou als persoon. Samen kijken we wat jij nodig hebt in jouw behandeling bij Forte GGZ. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als dat zo is, laat het ons dan weten. We gaan dan graag met jou in gesprek. Meestal begrijpen we elkaar dan beter en kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

Met wie kun je jouw klacht bespreken?
Je kunt jouw onvrede op verschillende manieren uiten. De kortste weg is om het direct te bespreken met degene binnen Forte GGZ die erbij betrokken is. We proberen dan tot een gezamenlijke oplossing te komen. Gaat het over je behandeling, bespreek je onvrede dan met de behandelaar of regiebehandelaar (je hebt hiervan zelf de contactgegevens). Gaat het over zaken eromheen, zoals het inplannen van afspraken of de communicatie? Dan kun je de directie aanschrijven. Dit kan per brief aan Forte GGZ, t.a.v. de persoon aan wie je de klacht wilt richten, Antwoordnummer 745, 9700 WB Groningen of per mail aan kwaliteit@forteggz.nl. Uiteraard behandelen we jouw klacht vertrouwelijk. Dat betekent dat we het alleen delen met de betrokken personen, tenzij jij anders aangeeft.

Hulp van de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris 
Ben je niet tevreden over hoe er met je klacht is omgegaan binnen Forte GGZ? Of vind je het moeilijk om de klacht met de betrokkene(n) binnen Forte GGZ te bespreken? Dan kun je vrijblijvend en kosteloos de hulp inschakelen van onze externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris, Henriëtte Krüger. Zij kan optreden ofwel als jouw vertrouwenspersoon, ofwel als onpartijdig klachtenfunctionaris (een bemiddelaar tussen jou en Forte GGZ). Vanuit welke rol zij jou het best kan helpen, bespreek je samen in een gesprek. Wil je in contact komen met de klachtenfunctionaris, dan kan dat per brief aan Van Waarde t.a.v. klachtenfunctionaris Forte GGZ, Essen 3, 9751 NB Haren (GN) of per mail naar h.kruger@vanwaarde.nu.

Hoe wordt jouw klacht behandeld?
Wanneer je ervoor kiest een formele klacht in te dienen via de klachtenfunctionaris, dan wordt je klacht onafhankelijk en vertrouwelijk in behandeling genomen. Na het schriftelijk indienen van jouw klacht bij Forte GGZ, ontvang je binnen zes weken schriftelijk bericht over de beslissing, maatregelen en de termijn van realisatie. Dit kan op verzoek van Forte GGZ met vier weken worden verlengd. Het afhandelen van je klacht duurt dus maximaal tien weken. Mocht dit binnen deze tijd niet mogelijk zijn, dan laat de klachtenfunctionaris je dit weten. De klachtenfunctionaris legt de bevindingen van het onderzoek naar de klacht schriftelijk vast. De klachtenfunctionaris kan de klacht ‘gegrond’, ‘ongegrond’ of ‘deels gegrond en deels ongegrond’ verklaren. Deze uitkomst wordt aan de Raad van Bestuur van Forte GGZ gestuurd. De Raad van Bestuur neemt de definitieve beslissing en besluit vervolgens of zij maatregelen zal nemen en zo ja, welke maatregelen dat zijn. Tussentijds kun je je klacht ook altijd (schriftelijk) intrekken zonder verdere gevolgen voor jou of de organisatie.

Geschillencommissie
Wordt er samen met de klachtenfunctionaris geen oplossing gevonden of ben je het niet eens met het besluit van de Raad van Bestuur, dan zal de klachtenfunctionaris je wijzen op de mogelijkheid om jouw geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie Zorg Algemeen, waarbij Forte GGZ aangesloten is. Voor meer informatie over de manier van werken bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen: zie https://www.degeschillencommissiezorg.nl of bel 070-310 53 80.

Ontevreden over de omgang van Forte GGZ met je privacy?
Ben je ontevreden over de manier waarop Forte GGZ jouw gegevens verwerkt of wil je je rechten in het kader van de AVG uitoefenen, dan is dit ook mogelijk via een andere weg dan hierboven beschreven. Je kunt dan contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via het e-mailadres gegevensbescherming@forteggz.nl. Is ons antwoord niet naar jouw wens, dan staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Meer informatie?
Wil je meer weten over de rol van vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris, wat je in een klachtenbrief moet zetten, wat er gebeurt nadat je een klacht hebt ingediend of wat je kunt doen als je niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Download dan ons uitgebreide klachtenreglement.
 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu