Over ons


Basis GGZ en Specialistische GGZ in Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle
Forte GGZ heeft vestigingen in Assen, Groningen, Leeuwarden en in Zwolle. Het toegewijde team van psychologen en psychiaters werkt in een moderne praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ en richt zich op cliënten tussen 18 en 70 jaar.

Behandeling in verschillende talen
Bij Forte GGZ vinden we het belangrijk om eventuele taalbarrières zo veel mogelijk te overbruggen. Daarom bieden we behandelingen aan in verschillende talen. Onze hulpverleners spreken onder andere: Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Fries. 

Therapy in several languages 
At Forte GGZ we wish to deminish language barriers as much as possible. For that reason we offer therapy in several languages. Our team of therapists speak the following languages: Dutch, English, German, Spanish and Frisian. 

Samenwerkende zorgverzekeraars in 2019
De zorg bij Forte GGZ wordt volledig vergoed  (behalve het eigen risico) door de samenwerkende zorgverzekeraars, zoals Menzis, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Univé, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ etc.; klik hier voor de volledige lijst van samenwerkende zorgverzekeraars. 
  
Multidisciplinair
De aantrekkingskracht van Forte GGZ wordt verklaard vanuit de toewijding en deskundigheid van het multidisciplinaire team van psychologen en psychiaters. Daarbij komt dat Forte GGZ beschikt over een Studentenpoli waarnaar zowel Nederlandse studenten als Exchange Students hun weg hebben weten te vinden.

Kort als het kan, langer als dit nodig is
Cliënten kunnen bij Forte GGZ terecht voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Bij Forte GGZ werken ervaren hulpverleners; de cliënt krijgt niet te maken met psychologen in een werkervaringsplaats.

Kwaliteit van zorgverlening
Forte GGZ draagt met trots het keurmerk HKZ. Het HKZ-certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek (door het Keurmerkinstituut) vastgesteld is dat Forte GGZ goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.
Forte GGZ beschikt tevens over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Hierin wordt beschreven hoe de zorg bij Forte GGZ is georganiseerd, bij wie taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe de cliënt en zijn/haar autonomie hierin een plek heeft. Het Kwaliteitsstatuut is voor cliënten een gids om een weloverwogen keuze te maken voor Forte GGZ en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot de behandeling.

Leiding
Directie: drs. Alex Kuiper en drs. Jan Knoop. Directeur zorg: Dr. Frederiec Withaar. Praktijkmanager: Mr. Charlotte Akerboom is praktijkmanager. Praktijkopleider: Dr. Iris Schmidt. 

Visiting Professor
Dr. Frederiec Withaar is als Visiting Professor aangesteld met als opdracht het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het klinische werk in Tianjin Anding Hospital (Tianjin Mental Health Center). Het ziekenhuis is gevestigd in Tianjin (China). 

Spoedig contact
Het team van Forte GGZ weet dat het aanmelden voor hulpverlening soms een drempel kan zijn. Wij nemen dan ook na de aanmelding en verwijzing door de huisarts spoedig contact met u/jou op. 

Gastvrij en hoffelijk
Vanaf het eerste contactmoment merkt de cliënt gastvrijheid op, een gevoel welkom te zijn. Professionaliteit, een persoonlijke benadering en een georganiseerde omgeving gaan samen op. 
 
Veel voorkomende stoornissen:
ADHD en ADDAngst, dwang en stemmingsproblemenAutisme Spectrum StoornissenDepressie; Persoonlijkheidsproblemen; PTSS en overige trauma en stressorgerelateerde problemen.Forte GGZ is een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende instelling voor medisch specialistische zorg.

Raad van Toezicht
Dr. J.P. (Jan Peter) Rake 
dhr. D. (Dick) Ploeger
dhr. T. H. (Tamme) Afman 
dhr. K. (Kees) Nieuwenkamp

Avondspreekuur
Forte GGZ heeft per 1 januari 2018 de mogelijkheid voor haar cliënten op al haar behandellocaties om afspraken te plannen in de avonduren. Hiervoor zijn vastgestelde avonden gekozen, afhankelijk van de bezetting van de locaties en beschikbaarheid van collega's. Forte GGZ hoopt op deze wijze haar cliënten in praktische zin nog beter van dienst te kunnen zijn. Informeer, om dit voor uw situatie te bespreken, bij uw behandelaar of het secretariaat van Forte GGZ via 050-2053344.

Forte GGZ biedt geen 24/7 zorg
Forte GGZ biedt geen zorg waarvoor 24/7-bereikbaarheid beschikbaar dient te zijn. Forte GGZ heeft geen behandelmogelijkheden voor bijvoorbeeld: suïcidaliteit, verslaving als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, ernstig antisociaal gedrag.

Alleen verzekerbare zorg
Forte GGZ levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg, zoals hulp bij relatieproblemen, hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout; ook de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt niet geleverd door Forte GGZ. Clienten kunnen dus niet terecht voor niet verzekerbare zorg bij Forte GGZ.
 
Forte GGZ © 2019  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu