Over ons

Locaties
Forte GGZ heeft vestigingen in Assen, Groningen, Leeuwarden en in Zwolle. Het toegewijde team van psychologen en psychiaters werkt in een moderne praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ en richt zich op cliënten tussen 18 en 70 jaar.

Behandeling in verschillende talen
Bij Forte GGZ vinden we het belangrijk om eventuele taalbarrières zo veel mogelijk te overbruggen. Daarom bieden we beperkt behandelingen aan in verschillende talen. Onze hulpverleners spreken onder andere: Nederlands, Engels, Duits en Fries. 

Samenwerkende zorgverzekeraars
De zorg bij Forte GGZ wordt volledig vergoed (behalve het eigen risico) door de samenwerkende zorgverzekeraars
 
Tarieven diagnostiek en behandelingen
Hieronder staan de 100% NZa tarieven van de diagnostiek en behandelingen van 2023 en 2024.
Tarieven 2023
Tarieven 2024
 
Multidisciplinair
De aantrekkingskracht van Forte GGZ wordt verklaard vanuit de toewijding en deskundigheid van het multidisciplinaire team van psychologen en psychiaters. Daarbij komt dat Forte GGZ beschikt over een Studentenpoli waarnaar zowel Nederlandse studenten als Exchange Students hun weg hebben weten te vinden.

Kort als het kan, langer als dit nodig is
Cliënten kunnen bij Forte GGZ terecht voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Bij Forte GGZ werken ervaren hulpverleners; de cliënt krijgt niet te maken met psychologen in een werkervaringsplaats. In samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen leidt Forte GGZ psychologen vanuit het Masterprogramma op binnen een stageplaats. 

Kwaliteit van zorgverlening
Forte GGZ draagt het keurmerk HKZ. Het HKZ-certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek (door het KIWA) vastgesteld is dat Forte GGZ goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Forte GGZ beschikt tevens over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Hierin wordt beschreven hoe de zorg bij Forte GGZ is georganiseerd, bij wie taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe de cliënt en zijn/haar autonomie hierin een plek heeft. Het Kwaliteitsstatuut is voor cliënten een gids om een weloverwogen keuze te maken voor Forte GGZ en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot de behandeling.

Inspectie Gezondheidszorg over Forte GGZ
De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) heeft onder andere als taak medische specialistische instellingen te inspecteren op kwaliteit en veiligheid van zorg. IGJ heeft een inspectie uitgevoerd bij Forte GGZ. De conclusie luidt: "De inspectie is van oordeel dat Forte GGZ kwalitatieve goede en veilige zorg biedt. Richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde en medewerkers kunnen hiermee uit de voeten. Behandelingen worden gestructureerd en doelgericht uitgevoerd, het kwaliteitsstatuut is richtinggevend voor de organisatie en de inhoud van de zorg en de dossiervoering is zorgvuldig. Het aannamebeleid wordt correct uitgevoerd en er is aandacht voor het terugdringen van wachttijden." Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

Leiding
A. R. (Arno) Vink, bestuurder
B. (Bjorn) Weijts, directeur primair proces
Directeur Zorg (vacant)
T. (Tom) Stehouwer, teammanager
J. (Joost) Schuringa teammanager
A. (Anka) Wagenaar, P-opleider

Raad van Commissarissen
Drs. K. (Kees) Nieuwenkamp
Mr. N. (Niclas) Koelemaij
Mevr. Prof. Dr. Y. (Yijin) Ren 
 
Forte GGZ biedt geen 24/7 zorg
Forte GGZ biedt geen zorg waarvoor 24/7-bereikbaarheid beschikbaar dient te zijn. Forte GGZ heeft geen behandelmogelijkheden voor bijvoorbeeld: suïcidaliteit, verslaving als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, ernstig antisociaal gedrag, langdurige (chronische) problematiek, somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten (SOLK), licht verstandelijke beperkingen (LVB) en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Alleen verzekerbare zorg
Forte GGZ levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg, zoals hulp bij relatieproblemen, hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burn-out; ook de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt niet geleverd door Forte GGZ. Cliënten kunnen dus niet terecht voor niet verzekerbare zorg bij Forte GGZ.

Forte GGZ biedt geen Verplichte GGZ 
Behandeling bij Forte GGZ vindt plaats op vrijwillige basis. Daarbij wordt gehouden aan de kaders die de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Zorgverzekeringswet ons bieden. 

Forte GGZ heeft gezien de setting waarin zij werkt geen mogelijkheden voor behandeling binnen het kader van de Wet Verplichte GGZ. (WVGGZ). Er zijn geen mogelijkheden voor ambulante hulp buiten kantooruren en er is geen opname voorziening. Cliënten waarbij dergelijke vormen van zorg nodig geacht worden worden verwezen naar een instelling waar dit wel mogelijk is.
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu