Wetenschap


De Vakgroep Ontwikkelingspsychologie, het Lectoraat van de Hanzehogeschool, RENN 4 en OCRN Kinder- & Jeugd GGZ | Forte GGZ hebben een samenwerking tot stand gebracht inzake wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leren en gedrag. Dr. H.W. (Henderien) Steenbeek is lector Leren & Gedrag. Vanuit RENN 4 participeert dr. J.O. (Jan) Bijstra.

Namens OCRN Jeugd GGZ | Forte GGZ zijn dr. F. W. (Frederiec) Withaar (klinisch psycholoog) en drs. ir. P. (Paul) de Zwart (biofysicus) betrokken bij het onderzoeksproject. Bij het wetenschappelijk onderzoek wordt gebouwd op de grondbeginselen van de dynamische systeemtheorie. Volgens de dynamische systeemtheorie komt ontwikkeling (bijvoorbeeld talentontwikkeling) tot stand in de interactie tussen behandelaar, leerling en taak. Wanneer deze drie elementen goed op elkaar zijn ingespeeld ontwikkelen alle drie in de  “opwaartse talentspiraal”. In de situatie van een behandeling van een leerprobleem zoals dyslexie is er sprake van complexe interactiedriehoeken, die op hun beurt met elkaar interacteren.  In iedere driehoek is sprake van verschillende vormen van feedback; het complex aan driehoeken kan gezien worden als de toestand van een systeem. Wanneer in een van de interactiedriehoeken iets verandert, heeft dit paseffect voor het leerproces, indien ook in de andere driehoeken veranderingen kunnen optreden. 


 

 
Forte GGZ © 2022  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

In verband met het coronavirus zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

Om hier meer over te lezen klik hier.


Melding sluiten
Menu