Wachtlijstinformatie

We hebben verschillende wachtlijsten, namelijk een wachtlijst voor intake en een wachtlijst voor behandeling.
Nadat je bent gezien voor intake, wordt in overleg met de behandelaar diagnostiek en/of één (of meerdere) behandeling(en) aangevraagd.

N.B. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen, is het op dit moment voor ons niet mogelijk om een volledig betrouwbare weergave te geven van de wachttijden. Wij streven er naar dit zo snel als mogelijk voor jou te realiseren
 

Actuele wachttijden

Groningen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 14-16 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 16-18 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 14-16 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 18-20 weken

Leeuwarden
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: Intake stop
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 6-8 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: Intake stop 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ**: 29-31 weken

Assen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 29-31 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 6-8 weken   
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 29-31 weken  
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ**: 8-10 weken  

Zwolle
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 16-18 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 10-12 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 16-18 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 13-15 weken

*Van aanmelding spreken we als zowel het aanmeldingsformulier door jou via de website is ingevuld én de verwijzing van de huisarts bij ons binnen is gekomen.
**LET OP: De wachttijden voor behandeling binnen de specialistische GGZ zijn langer bij ernstige (persoonlijkheids-)problematiek en complex/meervoudig trauma.

Deze informatie is aangepast op: 9-8-2022

Naast de actuele wachttijd communiceert Forte GGZ eveneens de gerealiseerde wachttijd. Dit zijn de wachttijden van de in de laatste 2 maanden gestarte behandelingen, opgesteld volgens de normen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Doordat de wachttijden in dit overzicht per locatie per diagnosegroep weergegeven worden, is het aantal behandelingen waarop de wachttijden gebaseerd worden vaak klein.
Voor informatie over specifieke wachttijden voor diagnosegroepen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Forte GGZ. 

Bekijk hier de gerealiseerde wachttijden. 
 

Specialistische GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 15.2 weken
Leeuwarden: 15.7 weken
Assen: 17.5 weken
Zwolle: 14.3 weken

Behandelwachttijd
  Groningen Leeuwarden             Assen Zwolle
Overige stoornissen in de kindertijd 11.9 weken      
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 17.8 weken   24.9 weken 23.6 weken
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 15.6 weken   13.5 weken 15 weken
Restgroep diagnoses 33.1 weken   46 weken 10.6 weken
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen        
Aan alcohol gebonden stoornis        
Overige aan een middel gebonden stoornissen        
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen        
Depressieve stoornissen 15 weken 6.1 weken 18.9 weken 15.2 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen        
Angststoornissen 13.9 weken 20.6 weken 15.3 weken 17.2 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 26.3 weken 12 weken 25.9 weken 16 weken
Somatoforme stoornissen        
Eetstoornissen 28.7 weken      


Basis GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 6.9 weken
Leeuwarden: -
Assen: -
Zwolle: 6.7 weken

Behandelwachttijd
Overal: 9.4 weken
Groningen: 13 weken
Leeuwarden: 7.4 weken
Assen: 10.2 weken
Zwolle: 6.7 weken

Deze informatie is aangepast op: 17-02-2022


Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ

Wachttijden te lang? 
Wanneer je de wachttijd te lang vindt kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 

 
Forte GGZ © 2022  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu