Wachtlijstinformatie


We hebben verschillende wachtlijsten, namelijk een wachtlijst voor intake en een wachtlijst voor behandeling.
Nadat u bent gezien voor intake, wordt in overleg met de behandelaar diagnostiek en/of één (of meerdere) behandeling(en) aangevraagd.

Voor de actuele wachtlijsten, zie hieronder


Groningen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 9-11 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 7-9 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 9-11 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 16-18 weken

Leeuwarden
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 17-19 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 17-19 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 17-19 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 17-19 weken

Assen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 11-13 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 8-10 weken   
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 11-13 weken  
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 11-13 weken  

Zwolle
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 4-6 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 1-3 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 4-6 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 9-11 weken    

* Van aanmelding spreken we als zowel het aanmeldingsformulier door u via de website is ingevuld én de verwijzing van de huisarts bij ons binnen is gekomen.
**Uitzondering: bij ernstige problematiek of behandeling van trauma (middels EMDR) en bij schematherapie zijn de wachtlijsten langer.

Deze informatie is aangepast op: 17-07-2019

Naast de actuele wachttijd communiceert Forte GGZ eveneens de gerealiseerde wachttijd. Dit zijn de wachttijden van de in de laatste 2 maanden gestarte behandelingen, opgesteld volgens de normen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Doordat de wachttijden in dit overzicht per locatie per diagnosegroep weergegeven worden, is het aantal behandelingen waarop de wachttijden gebaseerd worden vaak klein.
Voor informatie over specifieke wachttijden voor diagnosegroepen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Forte GGZ. 
Bekijk hier de gerealiseerde wachttijden. 
 

Specialistische GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 8 weken
Leeuwarden: 9 weken
Assen: 7 weken
Zwolle: 10 weken

Behandelwachttijd
  Groningen Leeuwarden             Assen Zwolle
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 15 weken 21 weken 14 weken 13 weken
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 15 weken 21 weken 14 weken 20 weken
Restgroep diagnoses        
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen        
Aan alcohol gebonden stoornis        
Overige aan een middel gebonden stoornissen        
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen        
Depressieve stoornissen 21 weken   11 weken 13 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 8 weken      
Angststoornissen 16 weken 15 weken 13 weken 7 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 22 weken 19 weken   7 weken
Somatoforme stoornissen 9 weken 33 weken   7 weken
Eetstoornissen        


Basis GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 12 weken
Leeuwarden: 11 weken
Assen: 9 weken
Zwolle: 9 weken

Behandelwachttijd
Groningen: 9 weken
Leeuwarden: 8 weken
Assen: 4 weken
Zwolle: 8 weken

Deze informatie is aangepast op: 12-07-2019
 

Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 


Eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt in 2019 de eerste € 385,- die hij/zij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Dit wordt 'eigen risico' genoemd. Zie de site van de Rijksoverheid; klik hier. Dit bedrag betaalt u als u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. GGZ-zorg valt hier onder.
Forte GGZ © 2019  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid
Volg ons via Facebook
Menu