Wachtlijstinformatie


We hebben verschillende wachtlijsten, namelijk een wachtlijst voor intake en een wachtlijst voor behandeling.
Nadat u bent gezien voor intake, wordt in overleg met de behandelaar diagnostiek en/of één (of meerdere) behandeling(en) aangevraagd.

Voor de actuele wachtlijsten, zie hieronder


Groningen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 11-13 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 6-9 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 11-13 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 23-25 weken

Leeuwarden
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 2-3 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 0-2 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ **: 2-3 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 4-6 weken

Assen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 12-14 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 6-8 weken   
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 12-14 weken  
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 18-20 weken  

Zwolle
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 3-5 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 0-1 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 3-5 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 0-1 weken    

* Van aanmelding spreken we als zowel het aanmeldingsformulier door u via de website is ingevuld én de verwijzing van de huisarts bij ons binnen is gekomen.
**Uitzondering: bij ernstige problematiek of behandeling van trauma (middels EMDR) en bij schematherapie zijn de wachtlijsten langer.

Deze informatie is aangepast op: 11-09-2019

Naast de actuele wachttijd communiceert Forte GGZ eveneens de gerealiseerde wachttijd. Dit zijn de wachttijden van de in de laatste 2 maanden gestarte behandelingen, opgesteld volgens de normen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Doordat de wachttijden in dit overzicht per locatie per diagnosegroep weergegeven worden, is het aantal behandelingen waarop de wachttijden gebaseerd worden vaak klein.
Voor informatie over specifieke wachttijden voor diagnosegroepen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Forte GGZ. 
Bekijk hier de gerealiseerde wachttijden. 
 

Specialistische GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 11 weken
Leeuwarden: 7 weken
Assen: 10 weken
Zwolle: 4 weken

Behandelwachttijd
  Groningen Leeuwarden             Assen Zwolle
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 23 weken   19 weken  
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 18 weken 27 weken 18 weken 16 weken
Restgroep diagnoses        
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen        
Aan alcohol gebonden stoornis        
Overige aan een middel gebonden stoornissen        
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen        
Depressieve stoornissen 18 weken 17 weken 25 weken  
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 20 weken      
Angststoornissen 20 weken 19 weken 13 weken 13 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 21 weken 23 weken    
Somatoforme stoornissen   33 weken   7 weken
Eetstoornissen        


Basis GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 11 weken
Leeuwarden: 7 weken
Assen: 10 weken
Zwolle: 4 weken

Behandelwachttijd
Groningen: 5 weken
Leeuwarden: geen behandeling gestart
Assen: 5 weken
Zwolle: 7 weken

Deze informatie is aangepast op: 06-09-2019
 

Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 


Eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt in 2019 de eerste € 385,- die hij/zij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Dit wordt 'eigen risico' genoemd. Zie de site van de Rijksoverheid; klik hier. Dit bedrag betaalt u als u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. GGZ-zorg valt hier onder.
Forte GGZ © 2019  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu