Wachtlijstinformatie


We hebben verschillende wachtlijsten, namelijk een wachtlijst voor intake en een wachtlijst voor behandeling.
Nadat u bent gezien voor intake, wordt in overleg met de behandelaar diagnostiek en/of één (of meerdere) behandeling(en) aangevraagd.

N.B. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen, is het op dit moment voor ons niet mogelijk om een volledig betrouwbare weergave te geven van de wachttijden. Wij streven er naar dit zo snel als mogelijk voor u te realiseren

Voor de actuele wachtlijsten, zie hieronder:

Groningen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 8-10 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 5-7 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 8-10 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 22-24 weken

Leeuwarden
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 16-18 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 4-6 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 16-18 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ**: 13-15 weken

Assen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 14-16 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 9-11 weken   
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 14-16 weken  
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ**: 6-8 weken  

Zwolle
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 14-16 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 1-3 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 14-16 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 1-3 weken

*Van aanmelding spreken we als zowel het aanmeldingsformulier door u via de website is ingevuld én de verwijzing van de huisarts bij ons binnen is gekomen.
**LET OP: De wachttijden voor behandeling binnen de specialistische GGZ zijn langer bij ernstige (persoonlijkheids-)problematiek en complex/meervoudig trauma.

Deze informatie is aangepast op: 9-11-2020

Naast de actuele wachttijd communiceert Forte GGZ eveneens de gerealiseerde wachttijd. Dit zijn de wachttijden van de in de laatste 2 maanden gestarte behandelingen, opgesteld volgens de normen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Doordat de wachttijden in dit overzicht per locatie per diagnosegroep weergegeven worden, is het aantal behandelingen waarop de wachttijden gebaseerd worden vaak klein.
Voor informatie over specifieke wachttijden voor diagnosegroepen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Forte GGZ. 

Bekijk hier de gerealiseerde wachttijden. 
 

Specialistische GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 33 weken
Leeuwarden: geen clienten gestart in de afgelopen 2 maanden, daarom geen actuele cijfers
Assen: 20 weken
Zwolle: 32 weken

Behandelwachttijd
  Groningen Leeuwarden             Assen Zwolle
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 25 weken 15 weken    
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 23 weken   25 weken 24 weken
Restgroep diagnoses        
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen        
Aan alcohol gebonden stoornis        
Overige aan een middel gebonden stoornissen        
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen        
Depressieve stoornissen 17 weken      
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen        
Angststoornissen 22 weken 22 weken 31 weken 8 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 33 weken 19 weken    
Somatoforme stoornissen 14 weken 6 weken    
Eetstoornissen        


Basis GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 33 weken
Leeuwarden: geen clienten gestart in de afgelopen 2 maanden, daarom geen actuele cijfers
Assen: 20 weken
Zwolle: 32 weken

Behandelwachttijd
Groningen: 6 weken
Leeuwarden: geen behandeling gestart
Assen: 20 weken
Zwolle: 6 weken

Deze informatie is aangepast op: 26-10-2020


Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ
 

Wachttijden te lang? 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 

Eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt in 2020 de eerste € 385,- die hij/zij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Dit wordt 'eigen risico' genoemd. Zie de site van de Rijksoverheid. Dit bedrag betaalt u als u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. GGZ-zorg valt hier onder.
Forte GGZ © 2020  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft in samenspraak met RIVM Corona-maatregelen afgekondigd die landelijk gelden.Klik op meer informatie om te zien wat deze maatregelen voor jou betekenen.

Meer informatie
Melding sluiten
Menu