Wachtlijstinformatie


We hebben verschillende wachtlijsten, namelijk een wachtlijst voor intake en een wachtlijst voor behandeling.
Nadat u bent gezien voor intake, wordt in overleg met de behandelaar diagnostiek en/of één (of meerdere) behandeling(en) aangevraagd.

N.B. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen, is het op dit moment voor ons niet mogelijk om een volledig betrouwbare weergave te geven van de wachttijden. Wij streven er naar dit zo snel als mogelijk voor u te realiseren

Voor de actuele wachtlijsten, zie hieronder:

Groningen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 22-24 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 4-6 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 22-24 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 11-13 weken

Leeuwarden
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 11-13 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 4-6 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 11-13 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ**: 9-11 weken

Assen
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 13-15 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 8-10 weken   
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 13-15 weken  
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ**: 16-18 weken  

Zwolle
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Basis GGZ: 18-20 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Basis GGZ: 10-12 weken 
Van aanmelding* tot 1e gesprek in de Specialistische GGZ: 18-20 weken 
Van adviesgesprek tot start behandeling in de Specialistische GGZ **: 10-12 weken

*Van aanmelding spreken we als zowel het aanmeldingsformulier door u via de website is ingevuld én de verwijzing van de huisarts bij ons binnen is gekomen.
**LET OP: De wachttijden voor behandeling binnen de specialistische GGZ zijn langer bij ernstige (persoonlijkheids-)problematiek en complex/meervoudig trauma.

Deze informatie is aangepast op: 02-12-2021

Naast de actuele wachttijd communiceert Forte GGZ eveneens de gerealiseerde wachttijd. Dit zijn de wachttijden van de in de laatste 2 maanden gestarte behandelingen, opgesteld volgens de normen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Doordat de wachttijden in dit overzicht per locatie per diagnosegroep weergegeven worden, is het aantal behandelingen waarop de wachttijden gebaseerd worden vaak klein.
Voor informatie over specifieke wachttijden voor diagnosegroepen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Forte GGZ. 

Bekijk hier de gerealiseerde wachttijden. 
 

Specialistische GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 9 weken
Leeuwarden: 11 weken
Assen: 28 weken
Zwolle: 7 weken

Behandelwachttijd
  Groningen Leeuwarden             Assen Zwolle
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 46 weken   42 weken 14 weken
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 21 weken   39 weken 7 weken
Restgroep diagnoses        
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen        
Aan alcohol gebonden stoornis        
Overige aan een middel gebonden stoornissen        
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen        
Depressieve stoornissen 26 weken     4 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 30 weken      
Angststoornissen 20 weken 24 weken   13 weken
Persoonlijkheidsstoornissen 21 weken 34 weken   33 weken
Somatoforme stoornissen        
Eetstoornissen        


Basis GGZ

Aanmeldwachttijd
Groningen: 9 weken
Leeuwarden: 11 weken
Assen: 28 weken
Zwolle: 7 weken

Behandelwachttijd
Groningen: 7 weken
Leeuwarden: geen/te weinig clienten gestart in de afgelopen 2 maanden, daarom geen actuele cijfers
Assen: geen/te weinig clienten gestart in de afgelopen 2 maanden, daarom geen actuele cijfers
Zwolle: 2 weken

Deze informatie is aangepast op: 14-09-2021


Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ
 

Wachttijden te lang? 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 

Eigen risico
Iedereen in Nederland betaalt in 2021 de eerste € 385,- die hij/zij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Dit wordt 'eigen risico' genoemd. Zie de site van de Rijksoverheid. Dit bedrag betaalt u als u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. GGZ-zorg valt hier onder.
Forte GGZ © 2021  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

In verband met het coronavirus zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

Om hier meer over te lezen klik hier.


Melding sluiten
Menu