Psychische hulp voor volwassenen

Angst, depressie, trauma, ADHD of autisme kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Psychische/psychiatrische problematiek kan ertoe leiden dat relaties in het gezin, familie en werkomgeving onder druk komen te staan. Forte GGZ werkt met de cliënt aan ruimte en perspectief door onderzoek en behandeling, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Intakegesprek
De intake heeft verschillende doelen. Allereerst is het van belang dat u uw verhaal kwijt kunt. Daarnaast is de intake bij uitstek geschikt om alle informatie te verzamelen die nodig is om de vraagstelling en de problematiek helder te krijgen. In de meeste gevallen volstaat één intakegesprek, soms zijn twee gesprekken nodig om een goed beeld te krijgen. Op basis van de verkregen informatie stelt de hoofdbehandelaar een behandelplan op. Soms is aanvullende informatie nodig via bijvoorbeeld een psychologisch of psychiatrisch onderzoek, voordat een goed behandelplan opgesteld kan worden. Dit plan bespreken wij met u. Welke behandeling is passend bij u, in uw situatie? U bekijkt samen mogelijkheden om het dagelijks leven een ander gezicht te geven door therapeutische gesprekken, psychotherapie of een andere behandeling die passend en mogelijk is. In het gesprek zult u meteen kennis maken met de respectvolle omgeving van Forte GGZ. 

Volledige vergoeding door samenwerkende zorgverzekeraars (behalve eigen risico)
Na verwijzing van de huisarts of specialist, worden het intakegesprek en de verdere behandeling volledig vergoed (behalve eigen risico) door de zorgverzekeraars waar Forte GGZ mee samenwerkt, klik hier voor samenwerkende zorgverzekeraars. Het behandelaanbod van Forte GGZ sluit aan bij de zorg van de huisarts en POH. Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Forte GGZ biedt behandelingen aan conform het Zorginstituut Nederland en de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland. Forte GGZ biedt geen behandelingen aan buiten de verzekerbare zorg om, en ook geen particuliere zorg.

Alleen verzekerbare zorg
Forte GGZ levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg (zoals hulp bij relatieproblemen, hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout); deze zorg valt niet onder de basisverzekering; deze zorg wordt niet geleverd door Forte GGZ. Ook de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt niet geleverd door Forte GGZ. 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu