Persoonlijkheidsstoornissen

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft meestal een star patroon van denken, voelen en handelen. Deze karaktertrekken ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren hun eigen gedrag als normaal. Ze lopen vaak persoonlijk en/of sociaal vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen. Persoonlijkheidsstoornissen kunnen uw leven en het leven van uw naasten ontwrichten. 

Ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen
Hoe persoonlijkheidsstoornissen precies ontstaan, is niet bekend. Verschillende factoren spelen waarschijnlijk een rol.
 • Biologische factoren 
 • Zoals een erfelijke aanleg, een hersenbeschadiging of de gevolgen van een hersenziekte
 • Psychologische factoren 
 • Een trauma in de kinderjaren. Bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing, verlating, een ongeluk, seksueel misbruik of mishandeling.
 • Sociale factoren, zoals gezinsomstandigheden en maatschappelijke positie.
Deze factoren kunnen elkaar versterken. Maar ze kunnen er ook juist voor zorgen dat de persoonlijkheidsstoornis zich niet ontwikkelt, of met minder symptomen . Bijvoorbeeld als je wel een erfelijke aanleg hebt, maar ook doorzettingsvermogen en bovendien opgroeit in een harmonieuze gezinssituatie.

Symptomen van persoonlijkheidsstoornissen
 • regelmatig terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • sterk wisselende, overdreven emoties
 • zich snel buitengesloten of afgewezen voelen
 • een instabiel levenspatroon
 • weinig flexibel
 • niet goed richting aan het leven kunnen geven
 • moeilijk zelfstandige levenskeuzes kunnen maken
 • bijkomende psychische problemen als depressie, angst, eetstoornissen, psychotische verschijnselen, verslavingsproblemen of ADHD.
Als u een combinatie van een aantal van deze kenmerken heeft, is er mogelijk sprake van een persoonlijkheidsstoornis.

Soorten persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen zijn verdeeld in drie categorieën:
 • Paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornis (vreemd of excentriek gedrag)
 • Antisociale, de borderline, de theatrale en de narcistische persoonlijkheidsstoornis (theatraal, emotioneel of grillig gedrag)
 • Vermijdende, de afhankelijke en de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis (gespannen of angstig gedrag)
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu