Autisme Spectrum Stoornissen

U herkent symptomen van autisme, symptomen van asperger of symptomen van pddnos? Of u wordt hier door anderen op gewezen? Iedereen heeft wel eens problemen in de communicatie met anderen. Sommige mensen hebben vrijwel altijd problemen in de sociale contacten. Er is sprake van een  Autisme Spectrum Stoornis (ASS) wanneer iemand al van jongs af aan problemen heeft met sociale interactie, in de communicatie en er weinig flexibiliteit is in denken en doen. ASS wordt ook wel Pervasieve Ontwikkelingsstoornis genoemd. 

Iemand met ASS kan zich afzijdig houden van contact of juist veel behoefte hebben aan contact. Bij het communiceren met anderen is het voor mensen met ASS vaak moeilijk aan te voelen wat er bedoeld wordt. Ze kunnen zeer breedsprakig zijn of juist heel weinig zeggen. Ook kunnen er problemen zijn met het verbeeldende vermogen. Dit uit zich in een gebrek aan fantasie of juist in zich verliezen in fantasie. Autisme kan het functioneren van iemand beïnvloeden op alle levensgebieden, zoals in relaties, vrije tijd, werk en opleiding. Maar er zijn ook mensen met ASS die op deze levensgebieden redelijk functioneren of alleen problemen ervaren op één of enkele gebieden. 

Tot de ASS behoren de Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen: Autistische stoornis, Stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-NAO (Niet Anders Omschreven). 
Andere namen die in omloop zijn: autisme en aan autisme verwante stoornissen, autistiform gedrag, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD (-NOS)), Multiple Complex Developmental Disorder (McDD) en contactstoornissen.

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar ASS. Zo is nu bekend dat 0,5% van de bevolking een vorm van autisme heeft. Dat is 1 op de 200 mensen. Van deze groep mensen heeft 30-40 % naast ASS een verstandelijke handicap. 

De oorzaak van ASS is nog niet bekend. Aangenomen wordt dat ASS een aangeboren stoornis is, die niet te genezen is. Wel kan je leren om beter om te gaan met de beperkingen én mogelijkheden die je hebt. Hierdoor verminderen de ervaren problemen in contacten met je omgeving.

 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu