ADHD en ADD bij volwassenen

U herkent symptomen van ADD of symptomen van ADHD bij u zelf? Of u wordt hier door anderen op gewezen? U overweegt een test ADD of een test ADHD? Typische eigenschappen van volwassenen met ADHD zijn: chaotisch en rusteloos gedrag, te laat komen, druk praten, impulsief persoonlijke en werk-relaties aangaan en weer beëindigen, eigenwijsheid, chronische autoriteitsconflicten, job-hopping en een lage frustratietolerantie. Vaak is het prestatie- en opleidingsniveau bij volwassenen met ADHD/ADD lager dan je op grond van het intelligentieniveau zou mogen verwachten.

Bij volwassenen met ADHD treden de symptomen van hyperactiviteit wat minder op de voorgrond. De aandachtszwakte blijft echter bestaan, waardoor volwassenen met ADHD niet goed in staat zijn het eigen gedrag te organiseren en te plannen.

De term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Er zijn 3 typen ADHD:
 
  • het onoplettende,
  • hyperactief/impulsieve en
  • gecombineerde type.

Het onoplettende type: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte. Dit type wordt ook wel ADD genoemd, de kenmerken van hyperactiviteit/impulsiviteit ontbreken. 
Het hyperactief/impulsieve type: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
Het gecombineerde type: beide soorten problemen zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor. 

 

 
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu