Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Doelen van de behandeling kunnen bijvoorbeeld zijn:
-      Herkennen van onderliggende gevoels- gedachten- en gedragspatronen en zicht krijgen op de invloed daarvan op je functioneren en hoe je je zelf ziet en voelt
-      Automatische patronen kunnen onderbreken, andere ervaringen opdoen
-      Toegenomen regie over je leven; vermogen om voor je zelf te zorgen en meer keuzevrijheid

Voor wie is het geschikt?
Schematherapie is een effectieve therapievorm die ingezet wordt bij borderline persoonlijkheidsstoornissen.
Bij andere persoonlijkheidsstoornissen moet de keuze voor schematherapie onderbouwd te zijn in het behandelplan. Comorbiditeit (meerdere problemen naast elkaar) is geen bezwaar.
 
Voor wie niet?
Een andere behandeling verdient de voorkeur als er sprake is van:
-      Onvoldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal,
-      Een hoofddiagnose op as I,
-      Een cluster A- of een antisociale persoonlijkheidsstoornis,
-      Grote psychosociale problemen die op de voorgrond staan (bijv. geen huisvesting),
-      Een psychiatrische crisis, zoals acute suïcidaliteit,
-      Een psychose in het kader van schizofrenie of bij een autistische stoornis in engere zin
-      Middelenmisbruik zonder motivatie om hieraan te werken, of van middelenafhankelijkheid (als hoofddiagnose op As I) ,
-      Een te laag lichaamsgewicht

Duur van de behandeling
De behandeling is op maat en de duur van de behandeling is variabel en afgestemd op de persoonlijke problematiek. De meeste schemagerichte behandelingen zijn langdurig (meer dan een half jaar).

Door wie wordt de behandeling gegeven?
De behandeling wordt gegeven door een ervaren klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Meer informatie: https://www.schematherapie.nl/
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu