Psychotherapie: inzichtgevend, steunend


Inzichtgevende Psychotherapie
Het doel van inzichtgevende psychotherapie is inzicht te verschaffen in het ontstaan van psychische problemen. De oorsprong kan zowel in het heden als in het verleden liggen. Een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van psychotherapie is dat drijfveren van gedrag vaak niet bewust zijn. Je kunt je soms angstig, onzeker, gedeprimeerd, voelen, zonder te begrijpen waar het vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven onbevredigend maken en leiden tot ernstige verstoring van studie, werk, intieme relaties. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat het beeld dat je van jezelf en anderen hebt, sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en andere belangrijke personen in je vroege jeugd. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms worden ervaringen van vroeger herbeleefd en onbewust herhaald in de omgang met anderen. Vaak wordt ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties gereageerd.

In de inzichtgevende/psychodynamische psychotherapie-benadering is het doel, onbewuste, weggestopte, verdrongen, verborgen, meestal beangstigende gevoelens en belevingen geleidelijk bewust te maken, te beleven, onder ogen te zien, waardoor psychische problemen beter worden begrepen en verder verwerkt. Door inzicht kan men verder aan zichzelf werken, waardoor de problemen en symptomen verminderen en/of verdwijnen.
Deze vorm van psychotherapie biedt de mogelijkheid, in een veilige omgeving, belangrijke gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken.

Steunend-structurerende Psychotherapie 
Bij de Steunend- structurerende psychotherapie ligt de nadruk op de actualiteit, het hier-en-nu. Er wordt vooral structuur geboden en gezocht naar effectieve en bevredigende manieren om met de problemen die zich voordoen, om te gaan. 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu