Medicatie

Voor veel psychische aandoeningen zijn medicijnen beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan een effectieve en doelmatige behandeling van uw klachten. Medicijnen worden alleen voorgeschreven in combinatie met andere vormen van behandeling. Zoals ondersteunende gesprekken of cognitieve gedragstherapie.

Inhoud & doel
Medicatie wordt veelal voorgeschreven voor angstklachten, slapeloosheid en depressieve klachten zoals ernstige somberheid en lusteloosheid met als doel de klachten te verminderen. Daarnaast is er medicatie die goed werkt tegen psychotische klachten zoals wanen of hallucinaties.

Voor de meeste medicijnen geldt dat ze langere tijd gebruikt moeten worden en dat het beter is hiermee niet zonder overleg met de arts/psychiater te stoppen.

Doelgroep
Medicijnen worden voorgeschreven aan patiënten met ernstige psychische klachten en problemen. Soms kan een middel niet worden voorgeschreven vanwege een bijkomende lichamelijke aandoening of gebruik van andere medicijnen. In dat geval zoekt de psychiater naar een alternatief. Vaak is overleg nodig met uw huisarts of een andere behandelend specialist.

Verloop van de behandeling
Medicijnen kunnen alleen worden voorgeschreven door een arts. Daarom vindt er altijd eerst een gesprek plaats met een van de psychiaters. De psychiater vertelt u ook wat de mogelijke bijwerkingen zijn van de medicijnen.

Als u besluit met medicijnen te starten, krijgt u een recept mee voor de apotheek. Het is belangrijk dat u de instructies van de psychiater over de dosering en de manier van inname goed volgt. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de psychiater. Met de arts/psychiater bespreekt u ook het effect van de medicijnbehandeling.
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu