Gesprekstherapie

De psycholoog of psychiater luistert naar uw persoonlijke verhaal en de problemen die u ondervindt. Soms zijn nare ervaringen oorzaak van de problemen waar u tegen aan loopt. De behandelaar helpt bij het verwerken van ervaringen die pijn doen. De psycholoog of psychiater helpt u om anders te kijken naar een bepaalde situatie en geeft tips over hoe dingen anders te doen.

In gesprekstherapie leert u om uzelf beter te begrijpen, om uw sterke en zwakke punten te accepteren, om uw grenzen beter aan te geven, uw eigen voorkeuren duidelijk te maken en beter om te gaan met zorgen, verdriet, angst en stress.

De ervaren therapeuten, psychologen en psychiaters werken met u aan ruimte en perspectief door onderzoek en behandeling, op wetenschappelijke leest geschoeid. Forte GGZ doet dit in een toegewijd team. Forte GGZ kijkt met u naar oorzaken maar is vooral ook gericht op het dagelijkse leven van gezin, familie, werk of studie, in het hier-en-nu.
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu