Gesprekstherapie

De psycholoog of psychiater luistert naar uw persoonlijke verhaal en de problemen die u ondervindt. Soms zijn nare ervaringen oorzaak van de problemen waar u tegen aan loopt. De behandelaar helpt bij het verwerken van ervaringen die pijn doen. De psycholoog of psychiater helpt u om anders te kijken naar een bepaalde situatie en geeft tips over hoe dingen anders te doen.

In gesprekstherapie leert u om uzelf beter te begrijpen, om uw sterke en zwakke punten te accepteren, om uw grenzen beter aan te geven, uw eigen voorkeuren duidelijk te maken en beter om te gaan met zorgen, verdriet, angst en stress.

De ervaren therapeuten, psychologen en psychiaters werken met u aan ruimte en perspectief door onderzoek en behandeling, op wetenschappelijke leest geschoeid. Forte GGZ doet dit in een toegewijd team. Forte GGZ kijkt met u naar oorzaken maar is vooral ook gericht op het dagelijkse leven van gezin, familie, werk of studie, in het hier-en-nu.
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu