EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een procedure waarbij een indringende gebeurtenis versneld verwerkt kan worden met behulp van het aanbieden van een afleidende stimulus, bij voorkeur oogbewegingen.

 EMDR  is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm waarvan de werkzaamheid is aangetoond. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek wordt nadere diagnostiek en gespecialiseerde behandeling op maat aangeboden en duurt de behandeling langer.

Doelen van de behandeling zijn vaak:
-      Verwerken van indringende ervaringen
-      Loskomen van de negatieve gevolgen van indringende ervaringen
-      Eigen kracht ervaren en het leven met vertrouwen tegemoet kunnen zien

Voor wie is het geschikt?
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident, pestervaringen of ander relationeel geweld, zoals beschreven bij posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het kan dan gaan om een enkelvoudig trauma, of langdurig herhaald trauma of trauma in combinatie met andere problematiek.

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, in dit geval als onderdeel van een breder behandelplan als onderdeel van de cognitieve therapie.

Voor wie niet?
Er zal eerst een andere behandeling geadviseerd worden als er sprake is van een acute psychose, op de voorgrond staande suïcidaliteit, of als er sprake is van gebruik van benzodiazepinen.

Duur van de behandeling
De behandeling is kort waar dat kan, zoals bij een enkelvoudig trauma, en op maat waar nodig, zoals bij co-morbiditeit, meervoudig en/of complex trauma;  De duur is in dat geval  variabel en afgestemd op de persoon

Door wie wordt de behandeling gegeven?
Bij Forte GGZ wordt deze behandeling aangeboden door GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen en erkende therapeuten, die goed zijn opgeleid door de Vereniging EMDR Nederland.

Meer informatie
Voor meer informatie zie:  http://www.emdr.nl  Op deze website vindt u niet alleen achtergrondinformatie, maar ook filmpjes van hoe EMDR in de praktijk aangeboden wordt.

 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu