Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Forte GGZ heeft in 2023 geen overeenkomst met Menzis afgesloten. U kunt bij Forte GGZ in zorg komen, echter vergoedt Menzis niet (standaard) alle kosten. Menzis vergoedt standaard 70% van het door Menzis gemiddeld gecontracteerde tarief.
i
De kosten van de zorgtrajecten bedragen bij Forte GGZ gemiddeld tussen de €500 en €18.000. Menzis vergoedt vergoedt standaard ongeveer 62% van het (wettelijke NZa-) tarief. Dit betekent dat bij zorgkosten van €500 euro Menzis standaard €185 niet vergoedt, en bij zorgkosten van €18.000 Menzis standaard €6.670 niet vergoedt.
Als deze vergoeding voor u een reden is om af te zien van de zorgverlening, kunt u als verzekerde van Menzis een beroep doen op een hardheidsclausule van Menzis. Menzis zal de aanvraag voor een hogere vergoeding beoordelen. Forte GGZ kan u hierbij helpen. Er zijn twee opties als u verzekerd bent bij Menzis (als deze vergoeding voor u een reden is om af te zien van de zorgverlening). Als de vergoeding van Menzis voor geen reden is om af te zien van zorgverlening, kunt u zich gewoon aanmelden voor zorgverlening bij Forte GGZ.

Optie 1: U wilt in zorg bij Forte GGZ en wilt hulp met de aanvraag bij Menzis voor een passende vergoeding.

Optie 2: U wilt tijdige GGZ hulp en wil daarvoor graag hulp hebben.
 1. Is er sprake van een crisissituatie?*
 2. Forte GGZ heeft geen crisisfunctie. U kunt contact opnemen met uw huisarts voor passende zorg
 3. Welk soort polis hebt u bij Menzis Zorgverzekeraar N.V. *
 4. Menzis Zorgverzekeraar N.V. vergoedt de nota volledig; U kunt u aanmelden zonder dat u - naast het eigen risico - andere bedragen hoeft te betalen.
 5. U wilt in zorg bij Forte GGZ en wilt hulp met de aanvraag bij Menzis voor een correcte vergoeding. In Nederland geldt een eigen risico van €385,00.
  Menzis heeft Forte GGZ laten weten dat u als verzekerde aanspraak kan maken op een hogere vergoeding. Menzis dient te weten welk bedrag zou u daarnaast zelf voor het zorgtraject zou kunnen betalen (naast het eigen risico):

  i
  Het gaat er hierbij niet om het bedrag dat u het liefst wil bijbetalen als ‘eigen bijdrage’, maar wat voor u de uiterste grens is om zorg in te roepen bij Forte GGZ
 6. Ik verklaar dat dit bedrag voor mij de uiterste grens is om in zorg te komen bij Forte GGZ als ongecontracteerde zorgaanbieder. Ik verklaar dat dit bedrag voor mij de uiterste grens is om in zorg te komen bij Forte GGZ als ongecontracteerde zorgaanbieder.
 7. Vindt u het goed als Forte GGZ een kopie van deze brief ontvangt en Forte GGZ hierover contact met u opneemt?

 8. Uw zorgverzekeraar geeft u het recht om binnen 28 dagen (4 weken) geholpen te worden. Bij Forte GGZ kunt u op dit moment binnen de norm van 4 weken geholpen worden.

  Om voor volledige vergoeding bij Forte GGZ in aanmerking te komen moet u conform de polisvoorwaarden Menzis eerst de gelegenheid geven zorg voor u te organiseren bij een andere instantie dan Forte GGZ. Wilt u - indien Menzis Zorgverzekeraar N.V. niet tijdig hulp in uw regio kan organiseren - dat Forte GGZ u helpt met tijdige hulpverlening?*
 9. U kunt altijd opnieuw contact opnemen met Forte GGZ indien u vragen heeft.
 10. Wilt u dat Forte GGZ u helpt met tijdige hulpverlening?*
 11. U kunt zelfstandig contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van Menzis Zorgverzekeraar N.V.. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u de contactgegevens hiervan vinden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Forte GGZ.
 12. Wilt u zelf contactpersoon zijn, of wilt u dat Forte GGZ namens u contactpersoon is voor het organiseren, met Menzis Zorgverzekeraar N.V.? *
 13. Wilt u zorg binnen een redelijke reisafstand?*
 14. Wilt u - in verband met uw privacy - dat uw medische diagnose / zorglijn bekend is bij de afdeling zorgbemiddeling van Menzis Zorgverzekeraar N.V.?*
 15. Wil u dat - indien dit nodig is - een psychiater betrokken is of kan worden bij uw behandeling?*
  • Persoonsgevens aan te melden persoon
 16. Akkoord verzekerde*
 17. Onderteken direct de aanvraag*
  Wissen
  • Klik op "verstuur" indien u wilt dat Forte GGZ aan Menzis Zorgverzekeraar N.V. vraagt passende zorg voor u te vinden.
  • Wilt u dat Forte GGZ contact met u op kan nemen over het verloop van uw aanvraag bij Menzis Zorgverzekeraar N.V.?*
  • Klik op "Verzoek aanmaken" om een brief voor Menzis Zorgverzekeraar N.V. te maken. Deze brief kunt u zelf opsturen per post. Als het Menzis Zorgverzekeraar N.V. niet lukt tijdig passende hulpverlening voor u te vinden kunt u u aanmelden bij Forte GGZ en worden de kosten volledig vergoed (behalve het eigen risico). Forte GGZ verwijdert deze gegevens.
  • Klik op "Verzoek aanmaken" om een brief voor Menzis Zorgverzekeraar N.V. te maken. Deze brief kunt u zelf opsturen per post. Als het Menzis Zorgverzekeraar N.V. niet lukt tijdig passende hulpverlening voor u te vinden kunt u u aanmelden bij Forte GGZ en worden de kosten volledig vergoed (behalve het eigen risico).


 18. Let op:
  Met deze service van Forte GGZ bent u nog niet aangemeld bij Forte GGZ. Forte GGZ helpt u om tijdige zorgverlening te krijgen die volledig wordt vergoed door Menzis Zorgverzekeraar N.V.. Als het Menzis Zorgverzekeraar N.V. niet lukt ergens anders tijdige hulp te regelen, dan wordt de zorg bij Forte GGZ volledig vergoed.
  Met deze service van Forte GGZ bent u nog niet aangemeld bij Forte GGZ. Forte GGZ helpt u eerst om een een aanspraak spraak te doen op een hogere vergoeding.


  Crisis / spoedeisende hulp?
  Is er echter sprake van acute ernstige psychiatrische problemen, waarbij direct spoedeisende zorg noodzakelijk is, neem dan contact op met de huisarts/crisisdienst in uw regio. Forte GGZ heeft geen 24/7-diensten en is alleen tijdens kantooruren geopend. Ook als er geen sprake is van een acute crisis, kan het wel noodzakelijk zijn dat u spoedig gezien wordt, bijvoorbeeld om escalatie van de problemen te voorkomen. U neemt in dat geval contact op met uw huisarts/crisisdienst in uw regio. Forte GGZ heeft geen 24/7 diensten en is alleen tijdens kantooruren geopend.

  Contact Forte GGZ Mocht u nog vragen hebben, over de stand van zaken of over uw traject, dan kunt u altijd contact opnemen met Forte GGZ via 050-2053344 of info@forteggz.nl.
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu