Verwijzen

Forte GGZ heeft locaties in Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ en richt zich op cliënten van 18-70 jaar. Wilt u als verwijzer vooroverleg met een van de psychiaters of klinisch psychologen?  Neemt u dan contact op met het secretariaat: (050) 205 33 44. Voor actuele wachttijden klik hier.   

Forte GGZ is aangesloten bij Zorgdomein, wij ontvangen uw verwijzing het liefst digitaal via dit platform. Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u dringend om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via Zorgdomein of ons online-verwijsformulier. Forte GGZ heeft geen ruimte voor spoed-aanmeldingen op dit moment. 
Contra-indicatie voor aanmelding bij Forte GGZ

Forte GGZ is een praktijk voor ambulante Basis GGZ en Specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor bijvoorbeeld: suïcidaliteit, verslaving of eetstoornis als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, ernstig antisociaal gedrag, langdurige (chronische) problematiek. Forte GGZ heeft geen 24/7 bereikbaarheid. 

Alleen verzekerbare zorg

Forte GGZ levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg, zoals hulp bij relatieproblemen, hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout; ook de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt niet geleverd door Forte GGZ. U kunt uw cliënten dus niet verwijzen voor niet verzekerbare zorg naar Forte GGZ.

Verwijzing online

U kunt het verwijsformulier digitaal invullen door op de knop "verwijsformulier" hieronder te drukken.

Verwijsformulier

Verwijzing op papier

U kunt per fax of per post uw verwijzing naar Forte GGZ sturen. U kunt uw eigen verwijsbrief gebruiken.Graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.
 

Centraal postadres

Forte GGZ
Van Swietenlaan 7
9728 NX Groningen

I www.fortegz.nl
T (050) 205 33 44
E info@forteggz.nl
F (050) 205 33 46

N.B. Verwijzingen via de post hebben een langere verwerkingstijd; verwijzingen via Zorgdomein hebben de voorkeur. 

 
Forte GGZ © 2021  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

Forte GGZ is op 2 november gesloten. Voor noodgevallen zijn wij uiteraard nog bereikbaar op het gebruikelijke telefoonnummer.


Melding sluiten
Menu