Verwijzen

Forte GGZ heeft locaties in Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ en richt zich op cliënten van 18-70 jaar. Wil je als verwijzer vooroverleg met een van de psychiaters of klinisch psychologen? Neem dan contact op met het secretariaat: (050) 205 33 44. Voor actuele wachttijden klik hier.   

Forte GGZ is aangesloten bij Zorgdomein, wij ontvangen verwijzingen het liefst digitaal via dit platform. Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij je dringend om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. Je kunt deze ook uploaden via Zorgdomein of ons online-verwijsformulier.

Let op: alle locaties van Forte GGZ hebben op dit moment geen ruimte voor spoed-aanmeldingen. Daarnaast geldt voor onze locatie in Leeuwarden dat verwijzing voor diagnostiek bij vermoeden van ASS en behandeling van ASS momenteel niet mogelijk is. Verwijzing en behandeling is wel mogelijk in geval van bijkomende klachten (comorbiditeit) in samenhang met eerder gediagnosticeerde ASS.
 

Contra-indicatie voor aanmelding bij Forte GGZ

Forte GGZ is een praktijk voor ambulante Basis GGZ en Specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor bijvoorbeeld: 
  • suïcidaliteit
  • verslaving of eetstoornis als primaire diagnose
  • acute psychotische toestandsbeelden
  • ernstig agressief gedrag
  • ernstig antisociaal gedrag
  • langdurige (chronische) problematiek
  • somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten (SOLK)
  • licht verstandelijke beperkingen (LVB)
  • niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Forte GGZ heeft geen 24/7 bereikbaarheid. 

Voor cliënten met een verwijzing naar onze locatie in Zwolle geldt dat zij maximaal 30 minuten reistijd hebben vanaf hun woonplek en woonachtig zijn in het bedieningsgebied van Dimence. 

Alleen verzekerbare zorg

Forte GGZ levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg, zoals hulp bij relatieproblemen, hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burn-out; ook de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt niet geleverd door Forte GGZ. Je kunt je cliënten dus niet verwijzen voor niet verzekerbare zorg naar Forte GGZ.

Verwijzing online

Je kunt het verwijsformulier digitaal invullen door op de knop "verwijsformulier" hieronder te drukken.

Verwijsformulier

Verwijzing op papier

Je kunt per fax of per post je verwijzing naar Forte GGZ sturen. Je kunt je eigen verwijsbrief gebruiken.
Graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.

Centraal postadres

Forte GGZ
Van Swietenlaan 7
9728 NX Groningen

I www.fortegz.nl
T (050) 205 33 44
E info@forteggz.nl
F (050) 205 33 46

N.B. Verwijzingen via de post hebben een langere verwerkingstijd; verwijzingen via Zorgdomein hebben de voorkeur. 

 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu