PTSS en overige trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Als je na één of meerdere heftige gebeurtenissen klachten ontwikkelt, kan het zijn dat er sprake is van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) of van trauma- of stressorgerelateerde problematiek. Bij een Posttraumatische Stressstoornis  heb je last van herbelevingen of nachtmerries, schrik je gemakkelijk, bent prikkelbaar, kijk je naar jouw omgeving vanuit het oogpunt van gevaar en vermijd je die situaties en plekken die je doen denken aan de nare ervaring om te voorkomen dat je weer dezelfde nare, heftige gevoelens krijgt die je toen had. Je functioneren kan daardoor belemmerd worden en je  kan last hebben van traumagerelateerde problemen, zoals concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, slaapstoornissen en angst- en paniekaanvallen of wantrouwen, moeite hebben met contacten, met hechten aan anderen, het reguleren van afstand en nabijheid en de neiging hebben om je terug te trekken. Het komt voor dat je naast deze problemen ook last hebt van depressieve klachten of van een verandering van je zelfbeeld en wereldbeeld of dat je door de gebeurtenissen bent vastgelopen in je persoonlijkheidsontwikkeling. De klachten kunnen vrij snel na de gebeurtenis optreden, maar ook verlaat of bij herhaling van gebeurtenissen optreden of door een andere gebeurtenis worden uitgelokt.

De klachten zijn over het algemeen goed te behandelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
een enkelvoudig(e) trauma/stress, de gevolgen van een éénmalige gebeurtenis waarbij een korte behandeling volstaat,
meervoudig trauma, complex trauma of extreme stress, waarbij er sprake is van meerdere trauma’s of langdurig en herhaalde ervaringen of dat de stoornis gecompliceerd kan zijn door  gelijktijdige aanwezigheid van andere problemen of stoornissen, waarbij een gespecialiseerde behandeling op maat het meest effectief is.

 
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu