ADHD en ADD bij studenten

Je herkent symptomen van ADD of symptomen van ADHD bij jezelf? Of je wordt hier door anderen op gewezen? Je overweegt een test ADD of een test ADHD? ADHD en ADD kunnen ernstig belemmerend werken op het functioneren in HBO of universiteit. Het organiseren en plannen van eigen gedrag is bijvoorbeeld moeilijk. De term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Er zijn 3 typen ADHD:
 
  • het onoplettende,
  • hyperactief/impulsieve en
  • gecombineerde type.

Het onoplettende type: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte. Dit type wordt ook wel ADD genoemd, de kenmerken van hyperactiviteit/impulsiviteit ontbreken. 
Het hyperactief/impulsieve type: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
Het gecombineerde type: beide soorten problemen zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor. 

Bij volwassenen met ADHD treden de symptomen van hyperactiviteit wat minder op de voorgrond. De aandachtszwakte blijft echter bestaan, waardoor volwassenen met ADHD niet goed in staat zijn het eigen gedrag te organiseren en te plannen. Typische eigenschappen van volwassenen met ADHD zijn: chaotisch en rusteloos gedrag, te laat komen, druk praten, impulsief persoonlijke en werk-relaties aangaan en weer beëindigen, eigenwijsheid, chronische autoriteitsconflicten, job-hopping en een lage frustratietolerantie. Vaak is hun prestatie- en opleidingsniveau lager dan je op grond van hun intelligentie zou mogen verwachten.

 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu