Gesprekstherapie

De psycholoog of psychiater luistert naar je persoonlijke verhaal en de problemen die je ondervindt. Soms zijn nare ervaringen oorzaak van de problemen waar je tegenaan loopt. De behandelaar helpt bij het verwerken van ervaringen die pijn doen. De psycholoog of psychiater helpt je om anders te kijken naar een bepaalde situatie en geeft adviezen over hoe dingen anders te doen.

In gesprekstherapie leer je om jezelf beter te begrijpen, om je sterke en zwakke punten te accepteren, om je grenzen beter te geven, weet je je eigen voorkeuren aan te geven en beter om te gaan met zorgen, verdriet, angst en stress.

De ervaren therapeuten, psychologen en psychiaters werken met jou aan ruimte en perspectief door onderzoek en behandeling, op wetenschappelijke leest geschoeid. Forte GGZ doet dit in een toegewijd team. Forte GGZ kijkt met jou naar oorzaken maar is vooral ook gericht op het dagelijkse leven van gezin, familie, werk of studie, in het hier-en-nu.
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu