Cognitieve gedragstherapie (CGT)


Gedragstherapie en Cognitieve therapie zijn sterk gericht op de alledaagse realiteit van vandaag: het gaat met name over moeilijkheden die in het hier-en-nu spelen en minder over problemen in het verleden. Bij gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Bij cognitieve therapie is altijd veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Bij cognitieve gedragstherapie ligt soms de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Met behulp van de cognitieve gedragstherapeut worden gepaste, geschikte manieren van denken en doen gezocht.
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu