Van aanmelding tot vergoeding

Op deze pagina hebben wij een aantal antwoorden opgenomen op vragen die wij regelmatig krijgen van cliënten, verwijzers of anderen over hoe ons traject verloopt.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee Forte GGZ samenwerkt?
Voordat de huisarts een verwijzing naar Forte GGZ schrijft en voordat u zich aanmeldt, is het van belang te checken of de zorg bij Forte GGZ vergoed wordt. Klik hier voor de lijst van samenwerkende zorgverzekeraars. Staat uw zorgverzekeraar erbij? Dan bent u er zeker van dat de zorg bij Forte GGZ volledig vergoed wordt (behalve eigen risico). 

Wat doen wij na een aanmelding?
Nadat u gecheckt hebt of uw zorgverzekeraar met Forte GGZ samenwerkt en zodra u samen met de huisarts hebt besloten om u aan te melden bij Forte GGZ, zal de huisarts een verwijzing schrijven. Deze komt binnen bij het secretariaat, waarna zij beoordelen of de verwijzing aan een aantal criteria voldoet. Vervolgens kijkt onze aanmeldcoördinator, eventueel in overleg met uw huisarts, of de genoemde klachten te behandelen zijn binnen Forte GGZ. Indien dit niet het geval is, neemt de aanmeldcoördinator contact met uw verwijzer op. Vaak zal hij/zij hierbij een advies geven waar u met uw klachten beter op uw plek bent. Wij starten dus altijd met een eerste gesprek, en niet gelijk met behandeling. 

Wat hebben wij van u nodig voor een aanmelding?
Naast de verwijzing van de huisarts vragen wij u om een aanmeldformulier in te vullen. Deze kunt u op de website rechts bovenin vinden onder het kopje “aanmelden”. Zodra de aanmelding en verwijzing binnen zijn en beoordeeld zijn, zal het secretariaat van Forte GGZ contact met u opnemen via de telefoon of per e-mail. Wij bellen anoniem, dus houd uw mobiel goed in de gaten. Als u samen met het secretariaat een datum hebt gevonden voor de intake zullen er vragenlijsten worden opgestuurd met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen voor de eerste afspraak. De zorgverzekeraar vraagt om een ID-controle, daarom wordt u gevraagd uw ID-kaart, rijbewijs of paspoort mee te nemen naar de eerste afspraak.

Wat is het doel van de eerste afspraak?
Als uw klachten goed binnen Forte GGZ behandeld kunnen worden, wordt u gebeld door een medewerker van het secretariaat om één of twee intakegesprek(ken) in te plannen met een behandelaar. Tijdens deze intake(s) worden vragen gesteld over uw huidige klachten, waar u nu tegenaan loopt en of er belangrijke dingen in het verleden zijn gebeurd en worden de door u ingevulde vragenlijsten besproken. Dit doen wij om u zo goed mogelijk te helpen bij uw hulpvraag.  Nadat de behandelaar(s) de intake hebben uitgewerkt, vindt er een intern overleg plaats binnen ons multidisciplinair team. Hierin bespreken wij de intake, de vragenlijsten en het behandel-/diagnostiek voorstel van de behandelaar(s), om te bepalen wat Forte GGZ voor uw hulpvraag kan betekenen. De uitkomst van dit overleg zal met u besproken worden. Hierna kan de behandeling, als dit passend is, van start gaan. . 

Vergoeding
Hierboven heeft Forte GGZ aangegeven wat zij doet op het moment dat er een verwijzing en een aanmelding binnenkomen. Forte GGZ heeft een verantwoordelijkheid om een risicotaxatie uit te voeren zoals beschreven. Dit is de verantwoordelijkheid van Forte GGZ, zoals wettelijk bepaald en onze hulpverleners zijn hier tuchtrechtelijk aansprakelijk voor. U mag daarom van Forte GGZ verwachten dat een aanmelding met grote zorgvuldigheid beoordeeld wordt, wat tijd kost. Nadat u zich hebt aangemeld bij Forte GGZ en er een intake is geweest, kan Forte GGZ declaraties indienen bij uw zorgverzekering. Dit gebeurt na afronding van uw behandeling of na een jaar na aanmelding. Het tarief (op basis van de bestede tijd) dat Forte GGZ hiervoor in rekening brengt bij de zorgverzekeraar is een landelijk vastgesteld tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit. Forte GGZ houdt zich hieraan. De kosten voor de door Forte GGZ verleende zorg worden - zoals hierboven is genoteerd - volledig vergoed door de met Forte GGZ samenwerkende zorgverzekeraars. Uw zorgverzekeraar zal echter eerst een beroep doen op uw eigen risico (indien u die nog niet gebruikt hebt) voor de verleende zorg en de dossiervoering die hierboven staat beschreven. Het bedrag dat Forte GGZ in rekening brengt, bestaat uit de kosten van de afspraken tussen de hulpverlener en het voorbereiden van afspraken en uitwerken daarvan.
 

 
Forte GGZ © 2021  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

In verband met het coronavirus zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

Om hier meer over te lezen klik hier.


Melding sluiten
Menu