Geen contract Menzis

Forte GGZ heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten behalve met Menzis. Het staat u vrij in zorg te komen bij Forte GGZ. Hieronder leest u wat een en ander voor u betekent. 

Geen overeenkomst met Menzis 

Forte GGZ heeft in 2023 geen overeenkomst met Menzis afgesloten omdat Menzis een zeer groot gedeelte van de consulten niet wenst te vergoeden, alhoewel deze zorg wel medisch geïndiceerd is. Forte GGZ meent dat de arts samen met de cliënt bepaalt hoeveel zorg patiënten nodig hebben en niet Menzis (maar ook niet de manager van een GGZ-instelling). Forte GGZ heeft begrepen van de Menzis zorginkoper dat het financieel slecht gaat met Menzis en dat ook daarom minder zorg geleverd kan worden (ingekocht wordt door Menzis). Menzis’ wil slechts voor 100 verzekerden zorg inkopen terwijl Forte GGZ al jaren ongeveer 350 Menzis verzekerden zorg biedt. 

Menzis garandeert dat u tijdig zorg krijgt 

Menzis heeft aangegeven voldoende zorg elders ingekocht te hebben en garandeert dat u binnen vier week de eerste afspraak kan hebben met een gecontracteerde psychiater in uw regio als u niet in zorg wilt komen bij Forte GGZ. Forte GGZ kan u helpen bij dit proces. Hiervoor is een apart geautomatiseerd formulier ontwikkeld zodat u de juiste zorg krijgt binnen een redelijke afstand. 

NZa tarief 

Als u in zorg komt bij Forte GGZ, wordt het NZa tarief (pdf) in rekening gebracht voor de aan u te bieden zorg. Wij kunnen de ZPM-facturen aan u zelf sturen. Als u overeenkomt met Menzis dat Forte GGZ de factuur aan Menzis kan sturen is dat ook een mogelijkheid. 

Te lage vergoeding door Menzis: Hardheidsclausule Menzis 

Als u zelf de factuur indient bij Menzis, dient u er rekening mee te houden dat Menzis een (veel) te laag bedrag uitkeert. Menzis heeft ons laten weten dat u als cliënt aanspraak kan maken op een hogere vergoeding door middel van de ‘hardheidsclausule’. Menzis hanteert voor haar verzekerden een zogenaamde hardheidsclausule. Omdat Menzis deze hardheidsclausule niet in de polis heeft opgenomen is het niet duidelijk is hoe u als verzekerde aanspraak kan maken op een hogere vergoeding. Menzis schrijft dat - indien verzekerden van mening zijn dat het zelf te betalen bedrag te hoog is - zij dit bij Menzis kunnen aangeven en dat Menzis alsnog kan overgaan tot een hogere vergoeding. 

Forte GGZ heeft de vragen gesteld aan de directie van Menzis over de hardheidsclausule: bekijk de brief (pdf). Zodra daar antwoord op komt zullen wij deze hier publiceren en kunt u deze gebruiken. 

70% vergoeding 

Op de website van Menzis stond tot het einde van het jaar 2022 de belofte dat minimaal 70% van de kosten zou worden vergoed. Menzis heeft haar website inmiddels aangepast. Nu vergoedt Menzis 55% van de kosten. De directeur zorginkoop van Menzis heeft Forte GGZ laten weten dat de polis leidend is en dat u dus standaard 55% van de kosten vergoed krijgt en niet de aan u beloofde 70%. Als u het daar niet mee eens bent als verzekerde dan kunt u volgens de directeur inkoop van Menzis daar een klacht over indienen bij Menzis. Bekijk de brief (pdf) die wij aan Menzis hebben gestuurd. 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. U kunt ook contact opnemen met Menzis.

Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu