Jaarverslag cliŽntenraad

In 2020 en 2021 heeft de cliëntenraad van Forte GGZ meerdere keren vergaderd met de bestuurder en een afvaardiging van het managementteam. In de afgelopen 2 jaar zijn verschillende thema's besproken. Belangrijk waren:

  • Communicatie tussen cliëntenraad en bestuur
  • Zichtbaarheid cliëntenraad
  • Wachtlijsten
  • Corona en de impact hiervan
  • Ontwikkelingen bestuur
  • Cliënttevredenheid
  • Zorgstandaarden en kwaliteit
  • Missie en visie van Forte GGZ

Een paar thema's lichten we verder uit op deze pagina.

Wachtlijsten

De groeiende (en/of aanhoudende) lengte van wachtlijsten is een enorm probleem in de hele GGZ. In onze regio is dat helaas niet anders. Hoewel er helaas geen eenvoudige oplossingen zijn, worden er duidelijke initiatieven genomen om dit op te lossen. De cliëntenraad wordt hierin meegenomen en houdt altijd een vinger aan de pols vanuit cliëntoogpunt.

Implementatie zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel zorgt voor een andere manier van het doorbelasten van de tijd die aan cliënten wordt besteed.  De cliëntenraad nam deel in de stuurgroep die namens de directie toezicht hield op de invoering hiervan. Hierin had de cliëntenraad een adviserende rol om de ontwikkelingen te beoordelen vanuit cliëntoogpunt. 

Corona en de impact hiervan

Door de coronapandemie is alle zorg behoorlijk onder druk komen te staan. De cliëntenraad is vroegtijdig geïnformeerd over de voornemens om snel in te zetten op digitale zorg op afstand. Hoewel dit niet voor elke situatie de beste oplossing bood, zorgde het voor een alternatief waardoor zorg door kon gaan. 

Zorgstandaarden en kwaliteit

In 2021 heeft de cliëntenraad in verschillende vormen ondersteuning geboden aan werkgroepen die de zorgstandaarden herdefiniëren. In het bijzonder dachten ze mee in werkgroepen over persoonsgerichte zorg en systemisch werken. Hierbij werd bijvoorbeeld gesproken over hoe de zorg het beste kan worden afgestemd op de individuele situatie en behoeften van de cliënt, of in welke mate familie en naasten bij de zorg worden betrokken.

In contact met de cliëntenraad

Heb je vragen over een van de (on)genoemde punten? Neem dan contact op met de cliëntenraad via clientenraad@forteggz.nl of de ideeënbussen op alle locaties.

Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

‚ÄĘ een restitutiepolis vergoedt 100%
‚ÄĘ de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu