OCRN Kinder- & Jeugd GGZ

Forte GGZ richt zich op volwassenen. Voor hulpverlening aan kinderen en jongeren (en dyslexiezorg) wordt verwezen naar OCRN Kinder & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg met vestigingen in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Bij OCRN werkt een team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, neuropsychologen, neurolinguïsten, ontwikkelingspsychologen, klinisch psychologen en orthopedagogen. Het team ziet het als opdracht elke dag opnieuw invulling aan te geven aan de hoge tevredenheidscijfers, door oprechte belangstelling voor het 'kleine' en het 'grote' in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, thuis en in het onderwijs. OCRN werkt nauw samen met intern begeleiders in het basisonderwijs en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en wijk- en gebiedsteams.

http://www.ocrn.nl

 
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu