OCRN Kinder- & Jeugd GGZ

Forte GGZ richt zich op volwassenen. Voor hulpverlening aan kinderen en jongeren (en dyslexiezorg) wordt verwezen naar OCRN Kinder & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg met vestigingen in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Bij OCRN werkt een team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, neuropsychologen, neurolinguïsten, ontwikkelingspsychologen, klinisch psychologen en orthopedagogen. Het team ziet het als opdracht elke dag opnieuw invulling aan te geven aan de hoge tevredenheidscijfers, door oprechte belangstelling voor het 'kleine' en het 'grote' in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, thuis en in het onderwijs. OCRN werkt nauw samen met intern begeleiders in het basisonderwijs en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en wijk- en gebiedsteams.

http://www.ocrn.nl

 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu