Zorgprestatiemodel: wat verandert er voor cliŽnten?

17-09-2021

Per 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg anders gefinancierd, namelijk met het zorgprestatiemodel. Nog steeds is de psychologische zorg verzekerd vanuit de basisverzekering, maar de invoering van deze nieuwe financiering heeft mogelijk wel invloed op het betalen van je eigen risico. 

Huidige systematiek
In het huidige systeem wordt gewerkt met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Een DBC is een behandeltraject voor een bepaalde aandoening. Een DBC duurt maximaal één jaar. Een behandeling die langer duurt dan 1 jaar bestaat uit opeenvolgende DBC’s. 
Na afloop van een DBC stuurt de zorgaanbieder de rekening naar de zorgverzekeraar. Op het moment dat de zorgverzekeraar deze rekening van ons ontvangt, moet jij het eigen risico voor deze behandeling betalen aan je zorgverzekeraar. Je betaalt één keer het eigen risico over een DBC; ook als de behandeling meerdere kalenderjaren loopt (zie voorbeeld 1a en 1b).

Voorbeeld 1a 
Start behandeling:     1 november 2020
Einde behandeling:     31 oktober 2021

> Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 1b 
Start behandeling: 1 november 2019
Einde DBC: 31 oktober 2020
Start vervolg DBC: 1 november 2020
Einde behandeling: 31 oktober 2021

> Eigen risico:  Het eigen risico van 2019 wordt aangesproken voor de eerste DBC en het eigen risico van 2020 voor het vervolg van de behandeling.

Waarom een nieuw model?
Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Wat verandert er voor jou als cliënt door de invoering van ZPM?
Vanaf 1 januari 2022 stuurt Forte GGZ iedere maand een rekening naar de zorgverzekeraar voor de zorgprestaties die in de afgelopen maand zijn geleverd (dus: bijvoorbeeld voor een behandeling of telefonisch consult). 

Als cliënt krijg je daardoor de rekening ook sneller, namelijk maandelijks in plaats van aan het einde van een DBC. Deze nota’s zijn duidelijker. Je kunt bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie je een consult hebt gehad, en hoe lang dat duurde. 

Omdat niet langer met DBC’s wordt gewerkt, gaan vanaf 2022 de gewone regels van het eigen risico gelden en wordt, net zoals bij andere vormen van zorg, ook voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken.

Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2a en 2b.

Voorbeeld 2a
Start behandeling: 1 mei 2021
Einde behandeling: 12 februari 2022

> Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Voorbeeld 2b:
Start behandeling: 1 november 2020
Einde DBC: 31 oktober 2021
Start vervolg DBC: 1 november 2021
Einde behandeling: 12 februari 2022

> Eigen risico: het eerste deel van de behandeling valt nog in de oude systematiek en daarvoor wordt dus het eigen risico van 2020 aangesproken (zie ook voorbeeld 1a). Voor het vervolg van de behandeling (vanaf 1 november 2021) wordt het eigen risico aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Financiën
Deze nieuwe regeling gaat meteen in op 1 januari 2022 voor álle cliënten, dus ook voor jou; of je net bent aangemeld of al een tijd in behandeling bent maakt daarbij niet uit. 
Het kan dus zo zijn dat je over 2021 eigen risico kwijt bent, terwijl je behandeling pas net gestart is en dan in 2022 weer voor het resterende deel van je behandeling. Dit is een heel vervelend (eenmalig) gevolg van de invoering van het nieuwe systeem, waar we mee geconfronteerd worden. Vanuit de overheid en zorgverzekeraars lijkt er geen overgangsregeling te komen voor het betalen van je eigen risico.

Als het betalen van het eigen risico voor meerdere jaren, binnen een korte termijn, financiële problemen voor jou oplevert, adviseren wij je om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Eventueel kun je ook contact opnemen met jouw gemeente via het schuldenloket. Zij bieden hulp bij financiële problemen.

Tot slot
We beseffen dat het nieuwe financieringsmodel best veel verandering teweeg gaat brengen. We hopen met bovenstaande informatie meer duidelijkheid te hebben gegeven. Daarnaast verwijzen we je graag nog naar een kort en overzichtelijk filmpje dat vanuit de overheid is gemaakt over de werking van het zorgprestatiemodel. Klik hier als je het filmpje wilt bekijken.
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

‚ÄĘ een restitutiepolis vergoedt 100%
‚ÄĘ de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu