Voorzorgsmaatregelen in verband met Coronavirus

12-06-2020

  • UPDATE 08 juni 2020
De overheidsmaatregelen in het kader van het Coronavirus zijn nog steeds van kracht. Behandelingen en diagnostiek vinden, in overleg met de behandelaar, gefaseerd weer op locatie plaats. Als u ziekteverschijnselen heeft zoals; verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat, zodat uw afspraak omgezet kan worden naar een telefonische afspraak of beeldbellen Als de behandelaar ziekteverschijnselen heeft wordt de afspraak uit voorzorg omgezet naar een beeldbelafspraak of een telefoongesprek.

----------
  • UPDATE: 29 april 2020
De overheidsmaatregelen in het kader van het Coronavirus zijn nog steeds van kracht. Dit betekent dat cliëntafspraken en huisbezoeken tot nader order worden omgezet in een telefonische afspraak (via beveiligd beeldbellen of een gewoon telefoongesprek), tenzij dit onmogelijk of onwenselijk is (ter beoordeling aan de behandelaar). In dat geval nemen wij 
binnen enkele dagen telefonisch contact op met u (het kan zijn dat u intussen al gebeld bent). We bespreken dan met u hoe de afspraak plaatsvindt: via beeldbellen, telefonisch of – als de behandelaar dat noodzakelijk vindt - wél op locatie of thuis. Mochten we u niet telefonisch kunnen bereiken, dan krijgt u van ons een bericht per e-mail. Wij verzoeken u vriendelijk ons bericht af te wachten en over het omzetten van uw afspraak niet zelf alvast te bellen met ons secretariaat.

----------
  • UPDATE: 01 april 2020
De huidige Corona maatregelen gelden tot ten minste 28 april. We hebben besloten de meivakantie hierin mee te nemen en afspraken tot ten minste 6 mei telefonisch of via beeldbellen uit te voeren. Het is mogelijk dat deze maatregelen nogmaals worden verlengd. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid.

----------
  • UPDATE: 23 maart 2020
Het kabinet heeft de landelijke maatregelen in verband met het Coronavirus verscherpt en verlengd tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de maatregelen die Forte GGZ eerder afkondigde op 15 maart 2020 worden verlengd tot 1 juni 2020.

----------
  • UPDATE: 15 maart 2020

Tot 6 april 2020 zullen de contacten waar mogelijk via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden. De afspraken gaan dus wel door, alleen zullen ze zoveel mogelijk omgezet worden naar telefonische contacten of beeldbellen. Bekijkt u hier de instructie voor beeldbellen.

Waar het echt nodig is zullen wij patiënten zien op onze locaties. U zult dan wel gevraagd worden of u last heeft van koorts al dan niet met ziekteverschijnselen. Indien dat het geval is zal er gekeken moeten worden naar andere oplossingen. Hetzelfde geldt voor thuisbezoeken. Die worden ook omgezet in telefonische contacten of beeldbellen. Groepstherapieën zullen omgezet worden naar individueel contact. Cliënten die groepssessies volgen, zullen dus individuele contacten (telefonisch of beeldbellen) krijgen met een behandelaar.

Wat betekent dit voor u?

- Gaat de afgesproken behandeling door?
Uw behandelaar neemt op het afgesproken tijdstip telefonisch contact met u op.

- Ik heb binnenkort een intake, gaat deze door?
Een behandelaar neemt op het afgesproken tijdstip telefonisch contact met u op, de intake kan in principe gewoon doorgaan.

- Kan ik met Forte GGZ zelf contact opnemen?
Ja, u kunt Forte GGZ nog steeds zoals gebruikelijk per telefoon of per e-mail bereiken.

----------
  • 12 maart 2020

Het kabinet heeft in samenspraak met RIVM donderdagmiddag 12 maart verscherpte Corona-maatregelen afgekondigd die landelijk gelden.

Cliënten
Conform die maatregelen gaan onze behandelingen gewoon door. Je behandelaar kan je vragen om niet naar de vestiging te komen, maar de behandeling telefonisch te doen. Als een behandelaar bij je thuis komt, belt hij of zij van tevoren om te vragen of jij of één van je huisgenoten ziekteverschijnselen heeft. Mogelijk wordt je gevraagd om af te reizen naar locatie of kan de afspraak alleen telefonisch doorgaan.

Als je last hebt van een neusverkoudheid, hoest, keelpijn of koorts vragen wij je om niet naar Forte GGZ te komen. De afspraak kan wel telefonisch doorgaan. Bespreek dat met je behandelaar.

Onze medewerkers houden zich vanzelfsprekend aan de hygiëneregels en andere preventieve maatregelen zoals die door het RIVM worden geadviseerd. We hebben het beleid om voorlopig geen handen te schudden.
Forte GGZ © 2020  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft in samenspraak met RIVM Corona-maatregelen afgekondigd die landelijk gelden.Klik op meer informatie om te zien wat deze maatregelen voor jou betekenen.

Meer informatie
Melding sluiten
Menu