Inspectie: "kwalitatieve goede en veilige zorg"

01-11-2019


De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) heeft onder andere als taak medische specialistische instellingen te inspecteren op kwaliteit en veiligheid van zorg. IGJ heeft een inspectie uitgevoerd bij Forte GGZ. De conclusie luidt:

"De inspectie is van oordeel dat Forte GGZ kwalitatieve goede en veilige zorg biedt. Richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde en medewerkers kunnen hiermee uit de voeten. Behandelingen worden gestructureerd en doelgericht uitgevoerd, het kwaliteitsstatuut is richtinggevend voor de organisatie en de inhoud van de zorg en de dossiervoering is zorgvuldig. Het aannamebeleid wordt correct uitgevoerd en er is aandacht voor het terugdringen van wachttijden."

Naast de HKZ-certificering door het Kwaliteitsinstituut en de waardering en vertrouwen van clienten, de verwijzende huisartsen en de samenwerkende zorgverzekeraars, is de conclusie van het Inspectiebezoek een belangrijke onderstreping van de kwaliteit van werken van het team van Forte GGZ.  

Voor het lezen van het gehele Inspectierapport van IGJ, klik hier
Forte GGZ © 2023  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu