Directeur zorg in promotiecommissie Rijksuniversiteit

30-10-2018Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde mevr. Christina Cordes op een neuropsychologisch thema. Directeur zorg (en neuropsycholoog) dr. Frederiec Withaar is gevraagd zitting te nemen in de promotiecommissie om als Visiting Professor van het Anding Mental Hospital (China) een vraag te stellen tijdens de verdediging van het proefschrift.
 
Forte GGZ © 2021  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling
Menu