Medicatie mee op reis

Medicijnen mee op reis.
Ga je op vakantie naar het buitenland en wil je je medicatie meenemen? Dan heb je een medicatieverklaring nodig van je voorschrijvend arts. Deze verklaring moet je daarna laten goedkeuren door het CAK. Lees eerst de stappen goed door en vul dan het formulier in.

Welke verklaring moet je aanvragen en waarom?
Medicijnen die onder de Opiumwet vallen (opiaten), mag je alleen meenemen naar het buitenland met een speciale verklaring. Op het overtreden van deze wet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: sterke pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta, ADHD-medicatie zoals methylfenidaat en dexamfetamine (Ritalin, Concerta, Medikinet) en medicinale cannabis. Weet je niet zeker of je medicatie onder de Opiumwet valt, vraag dit dan aan je voorschrijvend arts of bij de apotheek.

Welke verklaring heb ik nodig?
Voor landen die onder het Schengenverdrag vallen, heb je een Schengenverklaring nodig. Voor landen buiten de Schengenzone, een Engelstalige medicatieverklaring. Bekijk hier welke landen binnen het Schengengebied vallen. Beide verklaringen zijn op te vragen bij Forte GGZ met het onderstaand formulier. In de verklaring staat dat je de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De voorschrijvend arts moet de verklaring ondertekenen en een stempel geven. Daarna stuur je de verklaring naar het CAK die de verklaring controleert en rechtsgeldig verklaart.

Schengenverklaring of Engelstalige Medicatieverklaring?
Maximaal 30 dagen > Schengenverklaring.
Vanaf 30 tot 90 dagen > meerdere opeenvolgende Schengenverklaringen.
Langer dan 90 dagen of buiten schengengebied > een Engelstalige medicijnverklaring.

Geldigheid
Een Schengenverklaring is maximaal 30 dagen te gebruiken vanaf het moment van vertrek. Duurt je reis langer dan 30 dagen? Dan zal Forte GGZ meerdere Schengenverklaringen afgeven waarbij de data op elkaar aansluiten. Een Engelstalige medicatieverklaring is 1 jaar geldig. Bij een Engelstalige medicatieverklaring dien je rekening te houden met een langere verwerkingstijd. 

STAP 1: Vul onderstaand formulier in

STAP 2: Ontvangen verklaring
Je voorschrijvend arts ondertekent de verklaring en voorziet deze van een stempel. Schengenverklaringen ontvang je per email, de Engelstalige medische verklaring ontvang je altijd per post. LET OP: De verklaring(en) die je van je arts ontvangt zijn nog niet goedgekeurd door het CAK en zijn niet voldoende om mee op reis te nemen. 

STAP 3: Versturen verklaring naar CAK voor goedkeuring
Stuur de verklaring(en) die je van je arts hebt ontvangen naar het CAK voor goedkeuring.

Gaat het alleen om een Schengenverklaring, dan is de snelste manier om je verklaring digitaal te versturen. Je opent hiervoor het formulier Schengenverklaring opsturen op de website van het CAK. Scan de ingevulde en ondertekende verklaring in (of download deze uit de e-mail) en voeg deze als bijlage toe. Controleer of de ingescande verklaring duidelijk en goed leesbaar is. Zo voorkom je dat de aanvraag langer duurt. Het is ook mogelijk de geprinte verklaring per post naar het CAK te sturen. Dit kan naar CAK, Postbus 84015, 2508 AA Den Haag.

Gaat het om een Engelstalige verklaring, dan moet je altijd het origineel (geen print, scan of kopie) per post versturen naar het CAK. Dit kan naar CAK, Postbus 84015, 2508 AA Den Haag.  Binnen 2 weken (of langer indien het om een Engelstalige medische verklaring gaat) ontvang je de goedgekeurde verklaring per e-mail of post.

Gaat het om een Schengenverklaring, dan is de door het CAK goedgekeurde verklaring voldoende om mee te nemen op reis. Gaat het om een Engelstalige medische verklaring, ga dan door naar STAP 4.

STAP 4: Overleg met ambassade over legaliseren en vervolgacties
Heb je een Engelstalige medische verklaring ontvangen en is deze goedgekeurd door het CAK, dan moet de verklaring mogelijk nog gelegaliseerd worden. Overleg hierover met de ambassade van het land van bestemming, want sommige landen kennen nog aanvullende eisen. Aanvullende informatie per land vind je op de website van het International Narcotics Control Board (INCB)  Gebruik hiervoor te allen tijde het origineel; kopieën, prints of scans worden niet geaccepteerd. Zie voor meer informatie over legaliseren en aanvullende maatregelen de website van het CAK. Wij raden daarbij aan om je medicatie in de originele verpakking mee op reis te nemen.

Aanvraagformulier medicatieverklaring


Meer informatie
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis of vraag je behandelend/voorschrijvend arts.


 
Forte GGZ © 2024  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Forte GGZ heeft in 2024 geen contract met Menzis en de bijbehorende labels (Anderzorg, Hema en VinkVink).

Als je bij hen verzekerd bent of wilt worden, kun je nog steeds bij Forte GGZ terecht, maar je ontvangt de factuur direct en deze moet je zelf betalen. Forte GGZ hanteert de NZA-tarieven (deze staan op de website van Forte GGZ).
Je kunt de factuur indienen bij Menzis voor vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van je polis:

• een restitutiepolis vergoedt 100%
• de naturapolissen van Menzis vergoeden ongeveer 63%, wat betekent dat je zelf 37% moet betalen.Neem voor de exacte vergoedingsdetails en polisvoorwaarden contact op met Menzis.

Melding sluiten
Menu