Medicatie mee op reis


Gaat u op vakantie naar het buitenland en wilt u uw medicatie meenemen? Dan heeft u een medicatieverklaring nodig van uw voorschrijvend arts. Deze verklaring moet u daarna laten goedkeuren door het CAK. Lees eerst de stappen goed door en vul dan het formulier in.

Welke verklaring moet u aanvragen en waarom?
Gebruikt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen (opiaten), dan mag u deze alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. Op het overtreden van deze wet staan strenge straffen. Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zij: sterke pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta, ADHD-medicatie zoals methylfenidaat en dexamfetamine (Ritalin, Concerta, Medikinet) en medicinale cannabis. Weet u niet of uw medicatie onder de opiumwet valt, dan kunt u dit navragen bij uw voorschrijvend arts of bij de apotheek. Voor landen die onder het Schengenverdrag vallen, heeft u een Schengenverklaring nodig. Voor andere landen een Engelstalige medische verklaring. Beide zijn op te vragen bij Forte GGZ middels onderstaand formulier. In de verklaring staat dat u de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts die u de medicatie heeft voorgeschreven moet de verklaring ondertekenen en van een stempel voorzien. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.


Geldigheid
Een Schengenverklaring is maximaal 30 dagen te gebruiken vanaf het moment van vertrek. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan zal Forte GGZ meerdere Schengenverklaringen afgeven waarbij de data op elkaar aansluiten. Een Engelstalige medische verklaring is 1 jaar geldig. Bij een Engelstalige verklaring dient u rekening te houden met een langere verwerkingstijd.

STAP 1: Vul onderstaand formulier in

STAP 2: Ontvangen verklaring
Uw voorschrijvend arts ondertekent de verklaring en voorziet deze van een stempel. Voor landen binnen het Schengenverdrag ontvangt u een Schengenverklaring. Deze ontvangt u per e-mail. Voor overige landen (buiten het Schengengebied) ontvangt u een Engelstalige medische verklaring. Deze ontvangt u altijd per post. LET OP: De verklaring(en) die u van uw arts ontvangt zijn nog niet goedgekeurd door het CAK en zijn niet voldoende om mee op reis te nemen. 

STAP 3: Versturen verklaring naar CAK voor goedkeuring
Stuur de verklaring(en) die u van uw arts heeft ontvangen naar het CAK voor goedkeuring.
  • Gaat het alleen om een Schengenverklaring, dan is de snelste manier om uw verklaring te versturen digitaal. U opent hiervoor het formulier Schengenverklaring opsturen op de website van het CAK. Scan de ingevulde en ondertekende verklaring in (of download deze uit de e-mail) en voeg deze als bijlage toe. Controleer of de ingescande verklaring duidelijk en goed leesbaar is. Zo voorkomt u dat de aanvraag langer duurt. Het is ook mogelijk de geprinte verklaring per post naar het CAK te sturen. Dit kan naar CAK, Postbus 84015, 2508 AA Den Haag.
  • Gaat het om een Engelstalige verklaring, dan moet u altijd het origineel (geen print, scan of kopie) per post versturen naar het CAK. Dit kan naar CAK, Postbus 84015, 2508 AA Den Haag. 
Binnen 2 weken (of langer indien het om een Engelstalige medische verklaring gaat) ontvangt u de goedgekeurde verklaring per e-mail of post. Gaat het om een Schengenverklaring, dan is de door het CAK goedgekeurde verklaring voldoende om mee te nemen op reis. Gaat het om een Engelstalige medische verklaring, ga dan door naar STAP 4.

STAP 4: Overleg met ambassade over legaliseren en vervolgacties
Heeft u van uw arts een Engelstalige medische verklaring ontvangen en is deze goedgekeurd door het CAK, dan moet de verklaring mogelijk nog gelegaliseerd worden. Gebruik hiervoor te allen tijde het origineel; kopieën, prints of scans worden niet geaccepteerd. Sommige landen kennen nog aanvullende eisen. Overleg over vervolgstappen met de ambassade van het land van bestemming. Zie voor meer informatie over legaliseren en aanvullende maatregelen de website van het CAK.

Wij raden daarbij aan om uw medicatie in de originele verpakking mee op reis te nemen.

Aanvraagformulier medicatieverklaring


Meer informatie
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis of vraag uw behandelend/voorschrijvend arts.


 
Forte GGZ © 2022  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

LET OP:

In verband met het coronavirus zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

Om hier meer over te lezen klik hier.


Melding sluiten
Menu