Opgeslagen formulier voltooien
Dit aanmeldingsformulier werkt stap-voor-stap. Een zorgvuldig ingevuld aanmeldingsformulier helpt bij het in kaart brengen van voorinformatie waardoor het eerste gesprek goed kan worden voorbereid door de behandelaar. Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen zodat u er later mee verder kan gaan.

Voor vragen of hulp bij de aanmelding kunt u altijd contact opnemen met Forte GGZ (050 205 33 44, ma-vr 8:30–17:00 of info@forteggz.nl).

 1. Bent u eerder bij Forte GGZ in behandeling geweest?*
 2. Bent u tot voor kort in zorg geweest bij een (jeugd-)GGZ-instelling?*
 3. Is dit langer dan een jaar geleden?*
 4. Heeft u de verwijzing met uw (huis)arts besproken?*
 5. Overleg met uw regiebehandelaar bij de andere (jeugd-)GGZ-instelling of de verwijzing door de regiebehandelaar is verstuurd of dat dit via de huisarts dient te verlopen

  i

 6. Indien de verwijsbrief in uw bezit is, stuur deze dan, voldoende gefrankeerd, naar:
  Forte GGZ
  van Swietenlaan 7
  9728 NX Groningen

  Is er sprake van een dreigende crisissituatie waarbij 24-uurs bereikbaarheid nodig is?*
 7. Als uw huisarts samen met u tot de conclusie komt dat een verwijzing naar Forte GGZ passend is, kunnen wij uw aanmelding in behandeling nemen. Een verwijzing van de huisarts is dus noodzakelijk. U kunt het aanmeldingsformulier (hieronder) alvast invullen; wij wachten de verwijzing van de huisarts dan af.

  Indien de verwijsbrief vervolgens in uw bezit is, stuur deze dan, voldoende gefrankeerd, naar:
  Forte GGZ
  Paterswoldseweg 802
  9728 BM Groningen

 8. Forte GGZ heeft geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

  Forte GGZ biedt geen hulp in geval van (dreigende) crisissituaties. Wij adviseren u om contact op te nemen met de huisarts (of huisartsenpost) voor een verwijzing naar passende hulp.

 9. Uw gegevens zijn bij ons bekend. U kunt Forte GGZ bellen voor een afspraak. Indien er wijzigingen zijn in uw verzekeringsgegevens of uw persoonlijke gegevens verzoeken wij u dit aan Forte GGZ kenbaar te maken.

  Forte GGZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een e-mail sturen naar info@forteggz.nl.

  • Persoonsgevens aan te melden persoon
Forte GGZ © 2021  |  Sitemap  |  Voorwaarden  |  Klachten  |  Privacy  |  Cookiebeleid  |  Klokkenluidersregeling

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft in samenspraak met RIVM Corona-maatregelen afgekondigd die landelijk gelden.Klik op meer informatie om te zien wat deze maatregelen voor jou betekenen.

Meer informatie
Melding sluiten
Menu